Stawiamy na bezpieczeństwo i lepszy komfort pacjentów i opiekunów

Stawiamy na bezpieczeństwo i lepszy komfort pacjentów i opiekunów

29 sierpnia 2019

W naszym szpitalu dużo się dzieje, co widać gołym okiem. Dwie duże, szalenie ważne dla bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci inwestycje związane z poważną rozbudową naszej infrastruktury są już na tyle zaawansowane, że przyszedł czas na prezentację postępu prac przy tworzeniu Centrum Urazowego dla Dzieci oraz kolejnego etapu rozbudowy szpitala

Warto dodać, że obie inwestycje realizowane są przy współudziale środków unijnych i Samorządu Województwa. W związku z tym dziś odwiedzili nas wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński, kierownictwo firmy Wegner – wykonawcy obu inwestycji, przedstawiciele inwestora zastępczego firmy Inspec oraz projektanta – biura projektów BPBW.

Ocenę postępu prac rozpoczęliśmy od tworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci. Dlaczego zdecydowaliśmy się na utworzenie Centrum? Warto pamiętać, że średnio co czwarty pacjent, który jest leczony w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, trafia tu z powodu urazów i zatruć. Jest to najczęstsza przyczyna hospitalizacji dzieci. Do szpitala trafiła z tego powodu ok. 7 tys. pacjentów rocznie.

Nasz szpital został zakwalifikowany przez Ministra Zdrowia do utworzenia Centrum Urazowego dla Dzieci jako jeden z 12 ośrodków w kraju, to świadczy o gotowości szpitala do podjęcia tego zadania: w strukturze placówki znajdują się już kluczowe jednostki organizacyjne, takie jak Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci, OITiA, oddziały zabiegowe i rozbudowane zaplecze diagnostyczne. W ramach projektu zrealizowana jest rozbudowa szpitala oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Projekt składa się z 2 części: budowlanej polegającej m.in. na dobudowaniu dwóch sal operacyjnych, sali wybudzeniowej, gabinetów diagnostycznych i pomieszczeń dla zespołu wczesnej interwencji oraz zespołu urazowego oraz zakupu aparatury medycznej i wyposażenia.

Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku. Szpital będzie działał jako Centrum Urazowe dla Dzieci, będzie posiadał w stałej gotowości na przyjęcie pacjenta z urazem – salę operacyjną i stanowisko intensywnej terapii oraz będący w stałej gotowości zespół urazowy.

– Centrum Urazowe dla Dzieci to szybsza i skuteczniejsza pomoc w nagłych wypadkach które dotykają osoby poniżej 18 r.ż. To poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego tej grupy pacjentów – mówi dr n med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor szpitala.

Następnie oceniano poziom zaawansowania prac nad rozbudową Bryły A3 szpitala. Ten projekt polega na powiększeniu i gruntownej modernizacji skrzydła od strony ul. Żołnierskiej, w którym po zakończeniu prac w połowie 2020 r. znajdą się: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pozwoli to m.in. na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu); Oddział Pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej (inwestycja pozwoli m.in. na stworzenie izolatek wyposażonych w śluzę, salę i łazienkę); Oddział Pediatryczny Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci oraz Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie ortopedii i w zakresie reumatologii.

Łącznie prace obejmują 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. jest dobudowywana w postaci nowej bryły i kolejnego, 4. piętra do istniejącej już części. Kolejne 1800 m. kw. – tyle ile liczy obecnie istniejące skrzydło, jest gruntownie przebudowywane.

Głównym celem tej rozbudowy jest poprawa dostępności do opieki szpitalnej dla dzieci, a w szczególności poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – Rozbudowa szpitala wymuszona jest przez stale rosnącą liczbę leczonych pacjentów, która w ostatnim 10-leciu uległa podwojeniu – obecnie jest to 28 tys. pacjentów rocznie. Konieczna jest też wymiana zdekapitalizowanej bazy szpitalnej kolejnych oddziałów, które wybudowano pod koniec lat 60-tych ub. wieku.

To bardzo budujące, że od momentu uroczystego otwarcia budowy, która miała miejsce rok temu, prace są już tak bardzo zaawansowane – ocenił wicemarszałek Marcin Kuchciński.

Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 41 mln zł, z czego ok. 25 mln to środki unijne, zaś pozostały koszt sfinansowany został przez Samorząd Województwa i ze środków własnych szpitala.

W związku z oceną postępu prac dziś odwiedzili nas wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński (na zdj. 3. z lewej), kierownictwo firmy Wegner (na zdj. 2 z prawej Dariusz Kaczmarczyk - wiceprezes), przedstawiciele inwestora zastępczego firmy Inspec oraz projektanta – biura projektów BPBW.

W związku z oceną postępu prac dziś odwiedzili nas wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński (na zdj. 3. z lewej), kierownictwo firmy Wegner (na zdj. 2 z prawej Dariusz Kaczmarczyk – wiceprezes), przedstawiciele inwestora zastępczego firmy Inspec oraz projektanta – biura projektów BPBW.

Kolejny etap rozbudowy szpitala. Ten projekt polega na powiększeniu i gruntownej modernizacji skrzydła od strony ul. Żołnierskiej, w którym po zakończeniu prac w połowie 2020 r. znajdą się: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pozwoli to m.in. na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu); Oddział Pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej (inwestycja pozwoli m.in. na stworzenie izolatek wyposażonych w śluzę, salę i łazienkę); Oddział Pediatryczny Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci oraz Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie ortopedii i w zakresie reumatologii. Łącznie prace obejmują 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. jest dobudowywana w postaci nowej bryły i kolejnego, 4. piętra do istniejącej już części. Kolejne 1800 m. kw. – tyle ile liczy obecnie istniejące skrzydło, jest gruntownie przebudowywane.

Tak wygląda obecnie jeden z oddziałów w dobudowywanej części. Już w przyszłym roku będą leczeni tu pacjenci.

Część budowlana Centrum Urazowego dla Dzieci (w tle). Prace polegają m.in. na dobudowaniu dwóch sal operacyjnych, sali wybudzeniowej, gabinetów diagnostycznych i pomieszczeń dla zespołu wczesnej interwencji oraz zespołu urazowego.

 

Zakończenie tworzenia Centrum Urazowego dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku. Szpital będzie działał jako Centrum Urazowe dla Dzieci, będzie posiadał w stałej gotowości na przyjęcie pacjenta z urazem – salę operacyjną i stanowisko intensywnej terapii oraz będący w stałej gotowości zespół urazowy. Centrum Urazowe dla Dzieci to szybsza i skuteczniejsza pomoc w nagłych wypadkach które dotykają osoby poniżej 18 r.ż.

Prace w dobudowywanej części – montaż ścian działowych.

Tak obecnie z zewnątrz wyglądają prace nad rozbudową bryły A3 szpitala.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]