ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

Kierownik Działu:

Piotr Wichowski

Telefon:

89 722 45 60

email:

przetargi@wssd.olsztyn.pl

Z-ca Kierownika Działu:

mgr Marlena Wiska

Telefon:

89 539 34 72

email:

marlenawiska@wssd.olsztyn.pl

MAGAZYN ZAOPATRZENIA

tel.: 89 539 34 60