Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej z zakresu : rentgenodiagnostyki , ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego (…)

OGŁOSZENIE NR 19/KO/2023 z dnia 30.05.2023 r. KOD CPV-85150000-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa wraz z pełnieniem dyżurów medycznych (…)

OGŁOSZENIE NR 18/KO/2023 z dnia 30.05.2023 r. KOD CPV-85121283-0 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej przez pielęgniarki /pielęgniarzy (…)

OGŁOSZENIE NR 14/KO/P/2023 KOD CPV 85141200-1 z dnia 16.05.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Pracowniach diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostę laboratoryjnego (…)

OGŁOSZENIE NR 13/KO/P/2023 KOD CPV 85148000-8 z dnia 16.05.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w tym oddziale (…)

OGŁOSZENIE NR 17/KO/2023 z dnia 10.05.2023 r. KOD CPV-85121283-0 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Bloku Operacyjnym, posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (…)

OGŁOSZENIE NR 12/KO/P/2023 KOD CPV 85141200-1 z dnia 10.05.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich konsultacji specjalistycznych z zakresu audiologii i foniatrii

OGŁOSZENIE NR 16/KO/2023 z dnia 19.04.2023 r. KOD CPV-85120000-6 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na Bloku Operacyjnym pacjentom z oddziałów szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 15/KO/2023 z dnia 04.04.2023 r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w oddziałach szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 11/KO/P/2023 KOD CPV 85141200-1 z dnia 27.03.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w oddziałach szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 10/KO/P/2023 KOD CPV 85141200-1 z dnia 22.03.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej