Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w oddziałach szpitala, ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

OGŁOSZENIE NR 02/KO/P/2023 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 18.01.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej, udzielanie konsultacji lekarskich z zakresu alergologii pacjentom szpitala

OGŁOSZENIE NR 02/KO/2023 z dnia 19.01.2023 r. KOD CPV-85121232-8 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej dla technika elektroradiologii

OGŁOSZENIE NR 01/KO/P/2023 KOD CPV- 85150000-5 z dnia 18.01.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie okulistyki

OGŁOSZENIE NR 01/KO/2023 z dnia 18.01.2023 r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu pediatrii i gastroenterologii dziecięcej w Klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia- Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii

OGŁOSZENIE NR 74/KO/2022 z dnia 16.12.2022 r. KOD CPV-85121251-7 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Otolaryngologii , Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Okulistyki

OGŁOSZENIE NR 73/KO/2022 z dnia 16.12.2022 r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Klinicznym  Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt (…)

OGŁOSZENIE NR 72/KO/2022 z dnia 15.12.2022 r. KOD CPV-85121000-3 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w Dziale Centralnej Strerylizatorni przez technika sterylizacji medycznej (…)

OGŁOSZENIE NR 28/KO/P/2022 KOD CPV- 85511200-7 z dnia 24.11.2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej przez lekarza specjalistę pediatrii (…)

OGŁOSZENIE NR 71/KO/2022 z dnia 13.12.2022 r. KOD CPV-85121231-1 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej