Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Chirurgii Glowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie Chirurgii Szczękowo – Twarzowej , Otolaryngologii, Okulistyki przez lekarzy specjalistów otorynolaryngologii dziecięcej (…)

OGŁOSZENIE NR 41/KO/2022 z dnia 05.05.2022 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki (…)

OGŁOSZENIE NR 40/KO/2022 z dnia 05.05.2022 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej przez osobę, która ukończyła szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika elektorradiologii oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii

OGŁOSZENIE NR 22/KO/P/2022 KOD CPV- 85150000-5 z dnia 13.04.2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie Otolaryngologii (…)

OGŁOSZENIE NR 39/KO/2022 z dnia 11.04.2022 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Otolaryngologii wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii i pełnieniem dyżurów w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi (…)

OGŁOSZENIE NR 38/KO/2022 z dnia 11.04.2022 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na wykonywanie kompleksowych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa z grupy PZH -08 (…)

OGŁOSZENIE NR 37/KO/2022 z dnia 11.04.2022 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w szpitalu w zakresie usług pielęgniarskich oraz usług związanych z systemem jakości opieki medycznej (…)

OGŁOSZENIE NR 21/KO/P/2022 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 25.03.2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na wykonywanie kompleksowych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa z grupy PZH -08 jako operator główny lub asystujący przy wykonywaniu zabiegu ortopedycznego (…)

OGŁOSZENIE NR 35/KO/2022 z dnia 16.03.2022 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...
Czytaj Dalej

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie pracy w Radiologicznej Pracowni Naczyniowej (…)

OGŁOSZENIE NR 20/KO/P/2022 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 15.03.2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 ...
Czytaj Dalej