dla rodziców

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

  • Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa naszego państwa jak i również działania Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie aby zapewnić kluczowym sektorom ochrony zdrowia bezpieczeństwo funkcjonowania.
  • Kto dba o Cyberbezpieczeństwo?

Celem prac związanych z cyberbezpieczeństwem jest  opracowywanie nowych, skutecznych metod i technik identyfikacji, analizy oraz reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, a także ich przekazywanie do tworzenia nowych zabezpieczeń i zaleceń.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga podejścia holistycznego, dlatego działania Szpitala i jego ochrony nie tyczą się tylko dziedziny informatyki, są też zauważalne w dyscyplinach sąsiednich lub wręcz całkiem odległych.

Aby bezpieczne korzystać z usług oferowanych przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie zalecamy korzystanie z usług w sposób świadomy z zasadą ograniczonego zaufania oraz publicznymi zasadami

ABC cyberbezpieczeństwa

  • Zalecenia i dobre praktyki użytkowania dostępu do ePortalu WSSD dla Pacjenta:
  1. Cykliczna zmiana hasła dostępowego do portalu.
  2. Hasło musi być odpowiednio mocno skomplikowane, ale tak, żeby było łatwe do zapamiętania.
  3. Nieprzekazywanie haseł osobom trzecim.
  4. Nieużywanie powtórnie tego samego hasła w innych miejscach autoryzacji.
  5. Niezapisywanie hasła dostępowego w przeglądarce lub zwykłym pliku tekstowym.
  6. Podawanie zawsze aktualnego adresu mailowego (przydatne zwłaszcza w przypadku utraty lub zapomnienia hasła do portalu)
  7. Przy logowaniu należy zwracać uwagę na poprawność linku do logowania oraz informacji, że połączenie jest bezpieczne i szyfrowane.

1

Dla zainteresowanych tematem, polecamy: