O NAS

O NAS

ogólneWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest największą specjalistyczną placówką medyczną kompleksowo i interdyscyplinarnie leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce. Rocznie hospitalizuje ponad 30  tysięcy pacjentów, a z leczenia w trybie ambulatoryjnym korzysta około ćwierć miliona pacjentów.
Szpital posiada status Centrum Urazowego dla dzieci. Należy do elitarnego grona placówek skupionych w Europejskich Sieciach Referencyjnych – CRANIO (choroby twarzoczaszki) oraz ITHACA (choroby rzadkie neurozwojowe o podłożu genetycznym). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Szpital zapewnia kompleksową i interdyscyplinarną opiekę medyczną nad dziećmi od okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność leczniczą wspiera rozbudowane i nowoczesne zaplecze diagnostyczne, m.in. nowoczesny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracowniami genetyki i biologii molekularnej, bakteriologii i wirusologii oraz immunologii czy Dział Diagnostyki Obrazowej wraz z pracowniami badań naczyniowych, MRI i TK.

Interdyscyplinarność i kompleksowość leczenia w szpitalu polaga na możliwości skorzystania w jednym miejscu z fachowej pomocy specjalistów niemalże wszystkich dziedzin medycyny adresowanej do dzieci i młodzieży: od medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, poprzez dziedziny zabiegowe i dziedziny zachowawcze (we wszystkich pediatrycznych zakresach) na rehabilitacji kończąc. W ramach leczenia stacjonarnego w szpitalu prowadzone jest leczenie z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej, onkologii i hematologii, interdyscyplinarnej chirurgii głowy i szyi (w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, neurochirurgii i chorób rzadkich tzw kraniosynostoz, okulistyki i otolaryngologii), ortopedii i traumatologii, neurologii, neurogenetyki i chorób rzadkich, chorób zakaźnych, reumatologii i endokrynologii, gastroenterologii, nefrologii, kardiologii, alergologii i pulmonologii. Szpital zapewnia specjalistyczną rehabilitację w systemie stacjonarnym (na bazie Kliniki Rehabilitacji) i ambulatoryjnym. W szpitalu funkcjonuje rozbudowany ośrodek rehabilitacji dziecięcej, który oferuje bogatą ofertę terapii w systemie ambulatoryjnym i dziennym w oparciu bazę pawilonu rehabilitacyjnego posiadającego własne zaplecze hotelowe dla pacjentów wraz z opiekunami. W ramach kompleksowości leczenia szpital zapewnia pacjentom ciągłość opieki stacjonarnej i specjalistycznej ambulatoryjnej oraz opieki podstawowej.

Do dyspozycji pacjentów pozostaje największa dziecięca przychodnia specjalistyczna w tej części Polski, w skład której wchodzi 40 poradni i ośrodków specjalistycznych, takich jak Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci, Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynności Dróg Moczowych u Dzieci, Ośrodek Leczenia Zmian Naczyniowych, Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu, Centrum Pulmonologii i Alergologii Dziecięcej, Centrum Gastrenterologii, żywienia i Leczenia Chorób Dietozależnych u Dzieci i in.

Poradnia Medycyny Rodzinnej zapewnia pełną i szybką dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy specjalistów pediatrii, medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, ciągłość opieki i leczenia specjalistycznego dla dzieci w innych zakresach szpitala. Poradnia wykonuje pełen zakres szczepień ochronnych dla szerokiej populacji.

Dzięki rozwojowi świadczeń wysokospecjalistycznych o zasięgu ponadregionalnym, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcego w Olsztynie zabezpiecza potrzeby zdrowotne dzieci z całej Polski w takich obszarach jak np.: diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób rzadkich w zakresie wad części twarzowej czaszki i chorób neurorozwojwoych, chirurgia wad wrodzonych noworodków i wcześniaków, leczenie oparzeń i urazów wielonarządowych u dzieci, kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie w zakresie wad części twarzowej czaszki, kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie zabiegowe i rehabilitacyjne skolioz, leczenie dzieci z chorobami rzadkimi na bazie Pododdziału Neurogenetyki i Chorób Rzadkich.

Jeśli jest niezbędna kontynuacja
leczenia w naszym Szpitalu,
opiekujemy się pacjentami
do wieku 25 lat.
Część swojej oferty kierujemy
również do pacjentów dorosłych.
Dotyczy to przede wszystkim
badań diagnostycznych, ale także
porad specjalistycznych i
rehabilitacji leczniczej.
Szpital posiada obecnie
15 oddziałów i klinik oraz
40 poradni
i ośrodków specjalistycznych.
Udzielamy ćwierć miliona porad
specjalistycznych i zabiegów
rehabilitacyjnych w ciągu roku.
Rocznie hospitalizujemy
około 28 tys. pacjentów.

czytaj więcej

STANISŁAW POPOWSKI – NASZ PATRON
czytaj więcej

KIEROWNICTWO SZPITALA

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek : Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

mgr Leszek Gutowski : Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

mgr Leszek Gutowski

lek. Barbara Chwała : Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Barbara Chwała

dr n. med. i n. o zdr. Ewa Romankiewicz : Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Pełnomocnik ds. Jakości

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Pełnomocnik ds. Jakości

dr n. med. i n. o zdr. Ewa Romankiewicz

mgr inż. Katarzyna Matulewicz-Jaworska : Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Katarzyna Matulewicz-Jaworska

CERTYFIKATY

LIDER ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA 2023
NAGRODA ZA DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW
Certyfikat ISO 9001:2015 ważny do 2025 roku
Akredytacja CMJ na lata 2021-2024
I miejsce w rankingu “Bezpieczny Szpital 2019”
Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości (2013 r.)
Wyróżnienie w II edycji konkursu „Najlepszy
Wyróżnienie w III edycji konkursu „Najlepszy
Wyróżnienie w V edycji konkursu „Najlepszy
Wyróżnienie I stopnia w VII edycji konkursu „Najlepszy
Certyfikat “Produkt Warmia Mazury”
III miejsce w konkursie Wojewody i Olsztyńskiej
III miejsce w rankingu “Innowacyjny Szpital”
I miejsce w konkursie “Najlepszy Produkt i Usługa”
Certyfikat Laur “Najlepszym z Najlepszych”
Laur “Najlepszym z Najlepszych”
Brązowy Laur 2018
Brązowy Laur 2018
Certyfikat PracoDawca Zdrowia
Najlepszy szpital w województwie – Ranking Szpitali 2020
Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Złoty Laur “Najlepszym z Najlepszych” 2021 dla dyrektor szpitala
II nagroda w konkursie Banku Gospodarstwa Krajowego “Sternik” w kategorii “Szpitale”
Złoty Medal Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu
1 miejsce w kategorii “Ceniony Pracodawca” w konkursie Fundacji K.I.D.S “Dziecięcy Szpital Przyszłości”

ROK PO ROKU – POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

1954-02-15
Oddano do użytku Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w budynku przy ul. Wyspiańskiego

Oddano do użytku Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w adaptowanym budynku przy ul. Wyspiańskiego w Olsztynie

1959-09-15
W szpitalu zorganizowano szkołę i przedszkole

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym zorganizowano szkołę i przedszkole

1961-11-29
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby przy ul. Żołnierskiej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego szpitala dziecięcego przy ul. Żołnierskiej 18

1967-04-12
Rozpoczął pracę Oddział Chirurgii Dziecięcej

Rozpoczął pracę Oddział Chirurgii Dziecięcej przeniesiony ze Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

1969-09-11
Rozpoczął pracę Oddział Patologii Noworodka

Rozpoczął pracę Oddział Patologii Noworodka

1974-01-04
Szpital otrzymał nazwę: Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej Wieku Rozwojowego

Powstał Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej Wieku Rozwojowego, w skład którego weszły: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Matki i Dziecka

1991-06-06
W szpitalu gości papież Jan Paweł II

W szpitalu gości papież Jan Paweł II

1992-03-06
Powstaje Oddział Hematologiczno-Onkologiczny

W miejsce Oddziału Wewnętrznego I powstał specjalistyczny Oddział Hematologiczno-Onkologiczny z 20 łóżkami, przeznaczony dla dzieci ze schorzeniami rozrostowymi i nienowotworowymi chorobami krwi

1993-05-16
Otwarcie Oddziału Neurologii Dziecięcej

Otwarcie nowego Oddziału Neurologii Dziecięcej

1997-11-29
Szpital otrzymuje akredytację Centrum Monitorowania Jakości

Szpital z sukcesem poddał się po raz pierwszy ocenie akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (jako jeden z pierwszych w Polsce). W marcu 2007 r. kolejny raz Centrum przedłużyło Szpitalowi akredytację (do 2010 r.)

1998-06-12
Oddanie do użytku Pawilonu Rehabilitacyjnego. Powstanie Ośrodka Audiologii i Foniatrii

Oddanie do użytku Pawilonu Rehabilitacyjnego Powstanie Ośrodka Audiologii i Foniatrii

1999-01-10
Powstanie Oddziału Laryngologiczno -Okulistycznego

Powstanie Oddziału Laryngologiczno -Okulistycznego

2004-01-12
Powstanie jedynego w województwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci

Powstanie jedynego w województwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci

2004-09-11
Powstanie jedynego w regionie Oddziału Ortopedyczno-Urazowego dla Dzieci

Powstanie jedynego w regionie nowego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego dla Dzieci

2006-01-12
Otwarcie Oddziału Pediatrycznego VI Procedur Jednodniowych

Otwarcie Oddziału Pediatrycznego VI Procedur Jednodniowych, który w tym samym roku otrzymuje wyróżnienie w kategorii «usługa» w konkursie na Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur 2006.

2007-01-16
Powstanie Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci

Powstanie nowego Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci

2007-04-04
Szpital wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000

Szpital wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000

2008-04-07
Powstanie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Powstanie pierwszego w regionie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci

2009-01-01
Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej; Rozpoczyna działalność Ośrodek Dziennej Rehabilitacji, którego zadaniem jest objęcie kompleksową i wielospecjalistyczną opieką diagnostyczno – terapeutyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu, mowy i wzroku

2010-07-12
W szpitalu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego rozpoczyna pracę nowoczesna kuchnia

W Szpitalu rozpoczyna pracę nowoczesna kuchnia prowadzona przez firmę Aspen-Res

2010-11-02
Rozpoczyna się I etap rozbudowy szpitala

Oficjalne rozpoczęcie prac związanych z rozbudową Szpitala o nowe skrzydło

2012-06-05
Poświęcenie nowej kaplicy szpitalnej

Poświęcenie nowej kaplicy szpitalnej

2012-08-14
Powstaje Poradnia Medycyny Podróży i Chorób Tropikalnych

Rozpoczyna działalność Rodzinna Poradnia Medycyny Podróży i Chorób Tropikalnych

2012-12-14
Oddanie nowego, liczącego 6 tys. m. kw., skrzydła szpitala

Uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła o pow. użytkowej 6 tys. m. kw.

2013-01-01
Oddanie do użytku pokoi gościnnych dla rodziców i opiekunów

Oddanie do użytku pokoi gościnnych dla pacjentów i opiekunów na poddaszu pawilonu rehabilitacyjnego.

2013-08-15
Oddanie do użytku zmodernizowanego Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Powstanie Pododdziału Oparzeniowo-Urazowego.

Oddanie do użytku zmodernizowanego Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Powstanie Pododdziału Oparzeniowo-Urazowego.

2013-11-11
Szpital zdobywa Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości

Szpital zdobywa Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości.

2013-12-14
Otwarcie na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego pracowni rezonansu magnetycznego

Na mocy partnerstwa publiczno-prywatnego otwarta zostaje pracownia rezonansu magnetycznego.

2014-02-03
Rozpoczyna pracę Poradnia Medycyny Rodzinnej.

Rozpoczyna pracę Poradnia Medycyny Rodzinnej, świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2014-09-09
Na całkowicie zmodernizowanej kondygnacji powstaje interdyscyplinarny Oddział Chirurgii Głowy i Szyi

Rozpoczyna działalność zmodernizowany Oddział Chirurgii Głowy i Szyi,  w skład którego weszły dotychczasowe oddziały: okulistyczny, laryngologiczny oraz chirurgii szczękowo-twarzowej

2014-10-01
Obchody 60-lecia szpitala

17 października odbywają się uroczyste obchody 60-lecia szpitala w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

2018-02-09
Szpital zdobywa I miejsce wśród szpitali pediatrycznych w kraju w Rankingu Szpitali 2017

Szpital zdobywa I miejsce wśród szpitali pediatrycznych w kraju w Rankingu Szpitali 2017

2018-05-11
Oficjalne rozpoczęcie II etapu rozbudowy Szpitala

Oficjalne rozpoczęcie II etapu rozbudowy Szpitala

2018-05-25
Podpisane umowy z Ministerstwem Zdrowia na budowę i wyposażenie Centrum Urazowego dla Dzieci

Podpisane umowy z Ministerstwem Zdrowia na budowę i wyposażenie Centrum Urazowego dla Dzieci

2020-01-03
Uroczyste oddanie do użytku Centrum Urazowego dla Dzieci
2020-11-01
Oddanie do użytku w nowych lokalizacjach: Oddziału Chorób Zakaźnych dla Dzieci oraz Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
2021-05-17
Oddanie do użytku powiększonej i zmodernizowanej bryły A3 oraz nowego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
2021-07-28
Oddanie do użytku powiększonego i zmodernizowanego Klinicznego Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej