Deklaracja dostępności szpitala

Informacja ogólna o działalności szpitala: Informacja o szpitalu

Dostępność

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2018.06.01 Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.10.26.

Pełnomocnik ds. Dostępności 

Pełnomocnikiem ds. Dostępności w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie jest Grzegorz Adamowicz kontakt: tel. 89 539 34 56, mail: g.adamowicz@wssd.olsztyn.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez komunikację audiowizualną, w  tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • Brak możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line,
  • Część treści jest niedostosowana do odczytu przez czytniki tekstu.

Powyższe niezgodności zostaną usunięte do 2022.03.31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Można zgłosić je do Pełnomocnika ds. Dostępności, mailowo: g.adamowicz@wssd.olsztyn.pl  lub telefonicznie: tel. 89 539 34 56

W zgłoszeniu należy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Państwa zgłoszenia, zaproponujemy Państwu  dostęp do nich w alternatywny sposób.

Inne informacje istotne dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami

      Informacja dla osób głuchych:

https://www.wssd.olsztyn.pl/informacja-dla-osob-gluchych/ 

  • Asystent Osoby ze Szczególnymi Potrzebami

W szpitalu utworzone zostało stanowisko Asystenta Osoby ze Szczególnymi Potrzebami, u którego można uzyskać pomoc zgłaszając potrzebę asysty na adres mailowy:  asystentpacjenta@wssd.olsztyn.pl

Funkcję tę pełni p. Magda Jabłonowska.

Z wyjątkiem sytuacji nagłych prosimy o zgłaszanie chęci uzyskania pomocy Asystenta najpóźniej 1 dzień przed planową wizytą w szpitalu. Zachęcamy Państwa także do korzystania z szybkiego komunikatora umieszczonego w stopce strony. Maile wysłane za jego pośrednictwem trafiają do sekretariatu dyrekcji szpitala.

Informacja o szpitalu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR):

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz auditów zewnętrznych.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.10.26.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zobacz też: Raport o stanie zapewnienia dostępności szpitala (stan na 2021.01.01.) 

Raport o stanie zapewnienia dostępności