Deklaracja dostępności szpitala

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2018.06.01 Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.10.26.

Pełnomocnik ds. Dostępności 

Pełnomocnikiem ds. Dostępności w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie jest Grzegorz Adamowicz kontakt: tel. 89 539 34 56, mail: g.adamowicz@wssd.olsztyn.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez komunikację audiowizualną, w  tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • Brak możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line,
  • Część treści jest niedostosowana do odczytu przez czytniki tekstu.

Powyższe niezgodności zostaną usunięte do 2022.03.31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Można zgłosić je do Pełnomocnika ds. Dostępności, mailowo: g.adamowicz@wssd.olsztyn.pl  lub telefonicznie: tel. 89 539 34 56

W zgłoszeniu należy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Państwa zgłoszenia, zaproponujemy Państwu  dostęp do nich w alternatywny sposób.

Inne informacje istotne dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami

      Informacja dla osób głuchych:

https://www.wssd.olsztyn.pl/informacja-dla-osob-gluchych/ 

  • Asystent Osoby ze Szczególnymi Potrzebami

W szpitalu utworzone zostało stanowisko Asystenta Osoby ze Szczególnymi Potrzebami, u którego można uzyskać pomoc zgłaszając potrzebę asysty na adres mailowy:  asystentpacjenta@wssd.olsztyn.pl

Funkcję tę pełni p. Magda Jabłonowska.

Z wyjątkiem sytuacji nagłych prosimy o zgłaszanie chęci uzyskania pomocy Asystenta najpóźniej 1 dzień przed planową wizytą w szpitalu. Zachęcamy Państwa także do korzystania z szybkiego komunikatora umieszczonego w stopce strony. Maile wysłane za jego pośrednictwem trafiają do sekretariatu dyrekcji szpitala.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz auditów zewnętrznych.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.10.26.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zobacz też: Raport o stanie zapewnienia dostępności szpitala (stan na 2021.01.01.) 

Raport o stanie zapewnienia dostępności