Formularz zgłoszeniowy

Osoba upoważniona do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, udzielanych świadczeniach zdrowotnych, wglądu do dokumentacji i uzyskania kserokopii dokumentacji (imię i nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa w przypadku dziecka)

wdrożenie   Sebastian Suliński