Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a,10-561 Olsztyn, poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Aparatury Medycznej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a,10-561 Olsztyn, poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Aparatury Medycznej

26 sierpnia 2019

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

ul. Żołnierska 18a 10-561 Olsztyn

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalisty ds. Aparatury Medycznej

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej aparatury medycznej i sprzętu
 • Sprawne diagnozowanie awarii aparatury medycznej i sprzętu, ocena stanu technicznego’
 • Uczestnictwo przy odbiorze nowo zakupionej aparatury medycznej i sprzętu, montażu oraz uruchomieniu,
 • Przeprowadzanie analiz opłacalności napraw,, w tym tworzenie analiz i kosztów napraw aparatury medycznej oraz ich opiniowanie,
 • Przygotowywanie postępowań za usługi serwisowe aparatury medycznej i nadzór nad realizacją umów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie obsługi sprzętu i aparatury medycznej, w tym uczestniczenie w szkoleniach dotyczących nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej
 • Opiniowanie stanu technicznego sprzętu i aparatury medycznej/odpowiedzialność za terminowe wycofywanie z eksploatacji niesprawnej aparatury medycznej/ udział w wystawianiu orzeczeń technicznych.

Zakres odpowiedzialności:

 • Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie aparatury medycznej i pomiarowej

Odpowiedzialność za terminowe realizowanie okresowych przeglądów technicznych, kalibracji,

 • walidacji aparatury pomiarowej, zgodnie z zaleceniami producentów,

Wymagane kwalifikacje : wykształcenie wyższe techniczne/preferowane kierunki :elektronika,mechanika, mechatronika, automatyka. 

Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie przy obsłudze i serwisie urządzeń elektronicznych, bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych ,pakietu biurowego Office, umiejętność nawiązywania kontaktów ,komunikatywność ,zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń
 • C.V i list motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 16.09.2019 r. w Sekcji Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ul ,Żołnierska 18a 10-561 Olsztyn pokój 030.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]