Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Pielęgniarki Koordynującej w Sali wybudzeniowej i koordynującej pracę pielęgniarek w Zespole Wczesnego Reagowania przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Pielęgniarki Koordynującej w Sali wybudzeniowej i koordynującej pracę pielęgniarek w Zespole Wczesnego Reagowania przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (…)

OGŁOSZENIE NR 10/ZDP/2019 z dnia 07.02.2019r. KOD CPV- 85141200-1 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190 ), ogłasza konkurs ofert na: – wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresuWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Pielęgniarki Koordynującej w Sali wybudzeniowej i koordynującej pracę pielęgniarek w Zespole Wczesnego Reagowania przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (…)

OGŁOSZENIE NR 7/ZDP/2019 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 07.02.2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w OddzialeWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Kierownika Bloku Operacyjnego przez osobę posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz tytuł magistra pielęgniarstwa (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Kierownika Bloku Operacyjnego przez osobę posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz tytuł magistra pielęgniarstwa (…)

OGŁOSZENIE NR 6/ZDP/2019 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 06.02.2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wrazWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Kierownika Bloku Operacyjnego przez osobę posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz tytuł magistra pielęgniarstwa (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa oraz koordynowanie pracy pielęgniarek w Dziale Anestezjologii przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa oraz koordynowanie pracy pielęgniarek w Dziale Anestezjologii przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa (…)

OGŁOSZENIE NR 5/ZDP/2019 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 08.02.2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa orazWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa oraz koordynowanie pracy pielęgniarek w Dziale Anestezjologii przez osobę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarki w oddziałach szpitalnych zabiegowych i w oddziałach szpitalnych zachowawczych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Sali wybudzeń, 2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarki w oddziałach szpitalnych zabiegowych i w oddziałach szpitalnych zachowawczych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Sali wybudzeń, 2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (…)

OGŁOSZENIE NR 4/ZDP/2019 z dnia 07.02.2019r. KOD CPV- 85141200-1 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190 ), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarkiWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarki w oddziałach szpitalnych zabiegowych i w oddziałach szpitalnych zachowawczych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Sali wybudzeń, 2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii (…)

OGŁOSZENIE NR 3/ZDP/2019 z dnia 04 .02.2019r. KOD CPV-85112000-7 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ul. Żołnierska 18a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stosowanego odpowiednio (DZ. U. z 2018 r. poz. 1910 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na:  świadczenie usługWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii (…)[…]

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem – Na szczęście mamy coraz większą populację pacjentów, którzy wyzdrowieli z choroby nowotworowej. Jednak jest to jest grupa, która trzeba w sposób szczególny się zaopiekować – podkreśla dr n. med. Wanda Badowska, ordynator Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz konsultant wojewódzki w dziedzinieWięcej oŚwiatowy Dzień Walki z Rakiem[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza/ pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza/ pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.

OGŁOSZENIE NR 1/ZDP/2019 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 28.01.2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 1910), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza/ pielęgniarki instrumentariuszkiWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza/ pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym.[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne w Bloku Operacyjnym, posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne w Bloku Operacyjnym, posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

OGŁOSZENIE NR 2/ZDP/2019 KOD CPV- 85141200-1 z dnia 28.01.2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 1910), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne wWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne w Bloku Operacyjnym, posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.[…]