Samorząd z Ukrainy dziękuje naszym chirurgom

Samorząd z Ukrainy dziękuje naszym chirurgom

Samorząd z Ukrainy dziękuje naszym chirurgom W dniach 6-12 kwietnia delegacja naszych chirurgów przebywała z wizytą szkoleniową w Równem na Ukrainie. Nasi specjaliści przeprowadzili w tym czasie wraz ze swoimi kolegami z Ukrainy szereg operacji, szkoląc przy okazji lekarzy z Równieńskiego Obwodowego Szpitala Dziecięcego w stosowaniu małoinwazyjnych technik laparoskopowych. Warto zaznaczyć, że ta współpraca trwaWięcej oSamorząd z Ukrainy dziękuje naszym chirurgom[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka (…)

OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka Ilość etatów: 1 etat Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymagania: wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie zWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu z wykonywaniem artroskopii diagnostycznych i leczniczych w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Ortopedycznej przez lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu z wykonywaniem artroskopii diagnostycznych i leczniczych w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Ortopedycznej przez lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu (…)

OGŁOSZENIE NR 16/ZDL/2019 z dnia 10.04.2019r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ), ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii iWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu z wykonywaniem artroskopii diagnostycznych i leczniczych w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Ortopedycznej przez lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym               i w pozostałych oddziałach szpitala w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii          i Anestezjologii oraz w Zespole Wczesnego Reagowania przez lekarza specjalistę intensywnej terapii i anestezjologii (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w Zespole Wczesnego Reagowania przez lekarza specjalistę intensywnej terapii i anestezjologii (…)

OGŁOSZENIE NR 15/ZDL/2019 z dnia 05.04.2019r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ), ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnejWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w Zespole Wczesnego Reagowania przez lekarza specjalistę intensywnej terapii i anestezjologii (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej i pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej i jednocześnie specjalistów chirurgii plastycznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej i pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej i jednocześnie specjalistów chirurgii plastycznej (…)

OGŁOSZENIE NR 14/ZDL/2019 z dnia 28.03.2019r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnychWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej i pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej i jednocześnie specjalistów chirurgii plastycznej (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala, w tym SOR oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala, w tym SOR oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

OGŁOSZENIE NR 13/ZDL/2019 z dnia 05.04.2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190 ), ogłasza konkurs ofert na: – Udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniemWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala, w tym SOR oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

OGŁOSZENIE NR 12/ZDL/2019 z dnia 05.04.2019r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: 1. Udzielanie świadczeńWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)[…]

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH W pkt. 4 ogłoszenia Miejsce i termin składania ofert winno być „ Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisaną nazwą i adresem oferenta do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 10 30Więcej oWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)[…]

Rozpoczynamy wszczepianie implantów słuchowych zakotwiczonych w kości!

Rozpoczynamy wszczepianie implantów słuchowych zakotwiczonych w kości!

Rozpoczynamy wszczepianie implantów słuchowych zakotwiczonych w kości! Dobra wiadomość dla małych pacjentów cierpiących na niedosłuch. Nasz szpital rozpoczyna właśnie kwalifikacje pacjentów do nowego typu zabiegów – wszczepiania implantów słuchowych zakotwiczonych w kości typu Baha. Dotąd pacjenci wymagający wszczepienia tego typu implantów operowani byli w ośrodkach w Warszawie czy Bydgoszczy. Od teraz mogą liczyć na pomocWięcej oRozpoczynamy wszczepianie implantów słuchowych zakotwiczonych w kości![…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej (…)

OGŁOSZENIE NR 17/ZDP/2019 z dnia 09.04.2019r. KOD CPV – 85111400-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacjiWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej (…)[…]