Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii   w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym                i w pozostałych oddziałach szpitala w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii           i Anestezjologii oraz w Zespole Wczesnego Reagowania przez lekarza specjalistę intensywnej terapii i anestezjologii – oferta dla 1 lekarza.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w Zespole Wczesnego Reagowania przez lekarza specjalistę intensywnej terapii i anestezjologii – oferta dla 1 lekarza.

OGŁOSZENIE NR 24/ZDL/2018 z dnia 06.12.2018r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ), ogłasza konkurs ofert na: -udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnejWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w Zespole Wczesnego Reagowania przez lekarza specjalistę intensywnej terapii i anestezjologii – oferta dla 1 lekarza.[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiografii w Dziale Radiologii – oferta dla 5 techników elektroradiologii w okresie: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiografii w Dziale Radiologii – oferta dla 5 techników elektroradiologii w okresie: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia.

OGŁOSZENIE NR 10/ZDP/2018 z dnia 03.12.2018r. KOD CPV-85150000-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na: -udzielanie świadczeń zdrowotnychWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiografii w Dziale Radiologii – oferta dla 5 techników elektroradiologii w okresie: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia.[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznej w Pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych – oferta dla 2 diagnostów

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznej w Pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych – oferta dla 2 diagnostów

OGŁOSZENIE NR 11/ZDP/2018 KOD CPV- 85145000-7 z dnia.03.12.2018 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznejWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznej w Pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych – oferta dla 2 diagnostów[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi oraz w Pracowniach diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej – oferta dla 6 diagnostów i 6 techników

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi oraz w Pracowniach diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej – oferta dla 6 diagnostów i 6 techników

OGŁOSZENIE NR 11/ZDP/2018 KOD CPV- 85145000-7 z dnia.03.12.2018 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnejWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi oraz w Pracowniach diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej – oferta dla 6 diagnostów i 6 techników[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Poradni Stomatologicznej oraz pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji po minimum 3 latach jej trwania – oferta dla 1 lekarza

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Poradni Stomatologicznej oraz pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji po minimum 3 latach jej trwania – oferta dla 1 lekarza

OGŁOSZENIE NR 23/ZDL/2018 z dnia 16.11.2018r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeńWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Poradni Stomatologicznej oraz pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji po minimum 3 latach jej trwania – oferta dla 1 lekarza[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego  Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 1 osoby.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 1 osoby.

OGŁOSZENIE NR 09/ZDP/2018 z dnia 26.11.2018r. KOD CPV- 85111400-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przezWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 1 osoby.[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego  Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 3 osób.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 3 osób.

OGŁOSZENIE NR 8/ZDP/2018 z dnia 26.11.2018r. KOD CPV- 85111400-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 a, Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przezWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł magistra w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 3 osób.[…]

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień zaprasza

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień zaprasza

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie uzyskał status Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych przyznany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Oznacza to, że szpital spełnia wszelkie kryteria dotyczące wyszkolenia personelu, poradnictwa w zakresie medycyny podróżyWięcej oCertyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień zaprasza[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę pediatrii              i neonatologii w w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz w razie potrzeb w innych oddziałach pediatrycznych – oferta dla 1 lekarza

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę pediatrii i neonatologii w w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz w razie potrzeb w innych oddziałach pediatrycznych – oferta dla 1 lekarza

OGŁOSZENIE NR 22/ZDL/2018 z dnia 16.11.2018r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: -udzielanie świadczeń zdrowotnychWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę pediatrii i neonatologii w w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz w razie potrzeb w innych oddziałach pediatrycznych – oferta dla 1 lekarza[…]