Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala, w tym SOR oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala, w tym SOR oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

12 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE NR 13/ZDL/2019

z dnia 05.04.2019r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

– Udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala, w tym SOR oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej, przez lekarzy specjalistów otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej lub lekarzy minimum po 2 latach realizacji w/w specjalizacji. – oferta dla 5 osób

W okresie: 01.05.2019r.- 30.04.2022

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.04.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 19.04.2019r.o godz. 14.30

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja ta

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

13 zawiadomienie 57 Żuchowska, Denisiuk , Siniarski, Piotrowski

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]