WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

O NAS

Trochę o nas

Naszym atutem

Jest możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem w oparciu o wykształconą i doświadczoną kadrę medyczną oraz rozbudowane zaplecze: od medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, poprzez oddziały zabiegowe, oddziały prowadzące leczenie zachowawcze, poradnie i ośrodki diagnostyczne. Na uwagę zasługuje m.in. możliwość zapewnienia całościowej opieki nad noworodkami (w tym wcześniakami) i niemowlętami w oparciu o poradnictwo genetyczne, Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt (posiadający najwyższy, III stopień referencyjności), intensywną terapię noworodków, chirurgię noworodków i wcześniaków, poradnictwo ambulatoryjne i rehabilitację.

Szpital posiada

wiodące w skali kraju oddziały specjalistyczne. Jednym z nich jest Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Zmian Naczyniowych, który znany jest zwłaszcza z operacji wad wrodzonych noworodków i wcześniaków (3. miejsce w Polsce pod względem liczby takich zabiegów) oraz zastosowania mało inwazyjnej metody laparoskopowej. Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej jest ośrodkiem szkoleniowym dla specjalistów z całej Polski, a także i z zagranicy. Z kolei Oddział Ortopedyczno – Urazowy z Chirurgią Kręgosłupa należy do nielicznej czołówki ośrodków w Polsce, które zajmują się operacyjnym leczeniem poważnych wad kręgosłupa u dzieci i młodzieży w ramach tzw. przedłużonej opieki pediatrycznej do 25 r. ż. . Kliniczny Oddział Hematologii i Onkologii prowadzi leczenie nowotworów u dzieci, z chemioterapią i kontynuacją leczenia w poradni włącznie, w szczególności białaczek, chłoniaków i guzów litych oraz należy do Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.

Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich należy również do wiodących w kraju m.in. w zakresie diagnostyki i leczenia padaczki i innych chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane. Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów z rzadkimi złożonymi zaburzeniami neurorozwojowymi uwarunkowanymi genetycznie.

Na innych oddziałach specjalistycznych leczymy m.in. schorzenia nerek, cukrzycę, choroby reumatologiczne, metaboliczne, kardiologiczne, schorzenia przewodu pokarmowego, choroby zakaźne, schorzenia oczu (m.in. retionopatię wcześniaczą) i laryngologiczne. Szpital prowadzi ponadto wysokospecjalistyczne leczenie w ramach licznych programów terapeutycznych tzw. lekowych, np. leczenie niedoborów odporności, leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym, leczenie reumatoidalnego i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, leczenie przewlekłego WZW typu B, C, leczenie Choroby Leśniowskiego – Crohna, leczenie rzadkich zespołów genetycznych m.in. mukopolisacharydozy, leczenie noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną itp.

Prowadzimy ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem wad wrodzonych części twarzowej czaszki, w tym rozszczepów wargi i podniebienia. Ośrodek prowadzi leczenie operacyjne wad oraz ambulatoryjne wielospecjalistyczne leczenie prowadzone przez zespół specjalistów m.in. chirurga szczękowego, ortodontę, logopedę, foniatrę itp. Nowoczesna baza rehabilitacyjna stwarza możliwość powrotu naszych pacjentów do pełnego zdrowia oraz kontynuacji leczenia w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, dziennej i stacjonarnej.

W ramach rehabilitacji i terapii nasi pacjenci mają możliwość rehabilitacji nie tylko narządu ruchu, ale słuchu, mowy, wzroku, a poradnie psychologiczne i logopedyczne zajmują się rozpoznawaniem i terapią zaburzeń. Poradnie stomatologiczne udzielają świadczeń specjalistycznych dzieciom i młodzieży, prowadzą leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym oraz leczenie ortodontyczne.

Szpital posiada nowocześnie wyposażone zaplecze diagnostyczne m.in. Dział Radiologii z cyfrową diagnostyką TK, RTG,USG, a także Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Pracownią Mikrobiologii i Wirusologii i Pracownią Genetyki i Biologii Molekularnej, Zakład Histopatolologii, Pracownię Endoskopową, w której wykonywane są badania gastroskopowe, kolonoskopie również w znieczuleniu ogólnym, Ośrodek Audiologii i Foniatrii, pracownię badan urodynamicznych, pracownie diagnostyki kardiologicznej, pracownie EEG i EMG z wideo–EEG.

Dużą wagę przykładamy do pozamedycznych aspektów hospitalizacji pacjentów. W Szpitalu funkcjonuje Zespół Placówek Specjalnych, dzięki któremu pacjenci mają możliwość kontynuacji nauki szkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych. Od wielu lat działa w Szpitalu wolontariat, który pełni ogromną rolę w zagospodarowaniu czasu wolnego pacjentów.

Szpital jest ośrodkiem klinicznym, szkoleniowym dla studentów pielęgniarstwa, medycyny, rehabilitacji. Posiadamy akredytację do kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek.

Efekty naszej pracy doceniają niezależni eksperci. Szpital jako jeden z pierwszych w kraju zdobył i utrzymał do dziś akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (od 1997 roku), a w 2007 r. uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001.

Zobacz galerię

Zobacz także

polub nas

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect" ]