O NAS

Trochę o nas

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest największą specjalistyczną placówką medyczną kompleksowo i interdyscyplinarnie leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce.

Zapewniamy kompleksową i interdyscyplinarną opiekę medyczną nad dziećmi od okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność leczniczą wspiera rozbudowane i nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Interdyscyplinarność leczenia w naszym szpitalu to możliwość skorzystania w jednym miejscu z fachowej pomocy specjalistów wielu dziedzin: od medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, poprzez oddziały zabiegowe i oddziały prowadzące leczenie zachowawcze. Na szczególną uwagę zasługuje m.in. możliwość zapewnienia całościowej opieki nad noworodkami (w tym wcześniakami) i niemowlętami w oparciu o poradnictwo genetyczne, Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt, intensywną terapię noworodków, chirurgię noworodków i wcześniaków, leczenie chorób rzadkich w obrębie części twarzowej czaszki, w tym kraniosynostoz, poradnictwo ambulatoryjne i rehabilitację. W ramach leczenia stacjonarnego prowadzone jest także leczenie z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej, onkologii i hematologii, interdyscyplinarnej chirurgii głowy i szyi (w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki i otolaryngologii), ortopedii i traumatologii, neurologii, neurogenetyki i chorób rzadkich, chorób zakaźnych, reumatologii i endokrynologii. Szpital posiada w swoich strukturach 3 kliniki: Klinikę Rehabilitacji prowadzącą rehabilitację ogólnoustrojową, neurologiczną i dzienną, Klinikę Pediatrii, w skład której wchodzą oddziały o profilu pediatrii, gastroenterologii, nefrologii, kardiologii,. alergologii, pulmonologii oraz 2 oddziały kliniczne (hematologii i onkologii dziecięcej oraz patologii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt) oraz Klinikę Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży, w skład której wchodzą oddziały i zakresy chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii, okulistyki oraz neurogenetyki i chorób rzadkich.

Po zakończonej hospitalizacji, lub gdy nie zachodzi potrzeba jej stosowania, do dyspozycji pacjentów mamy największą dziecięcą przychodnię specjalistyczną w tej części Polski, w skład której wchodzi prawie 40 poradni i ośrodków specjalistycznych, takich jak Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci, Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynności Dróg Moczowych u Dzieci, Ośrodek Leczenia Zmian Naczyniowych, Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu i in.

Posiadamy rozbudowany ośrodek rehabilitacji dziecięcej, który oferuje bogatą ofertę terapii w systemie ambulatoryjnym i dziennym w oparciu bazę pawilonu rehabilitacyjnego posiadającego własne zaplecze hotelowe dla pacjentów wraz z opiekunami.

Poradnia Medycyny Rodzinnej zapewnia pełną i szybką dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy specjalistów pediatrii, medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, ciągłość opieki i leczenia specjalistycznego dla dzieci w innych jednostkach szpitala. Poradnia wykonuje pełen zakres szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19.

Dzięki rozwojowi świadczeń wysokospecjalistycznych o zasięgu ponadregionalnym, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcego w Olsztynie zabezpiecza potrzeby zdrowotne dzieci z całej Polski w takich obszarach jak np.: diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób rzadkich w zakresie wad części twarzowej czaszki i chorób neurorozwojwoych, chirurgia wad wrodzonych noworodków i wcześniaków, leczenie oparzeń i urazów wielonarządowych u dzieci, kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie w zakresie wad części twarzowej czaszki, kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie zabiegowe i rehabilitacyjne skolioz.

Zapraszamy do korzystania z naszej bogatej oferty leczenia i diagnostyki.

Zobacz galerię

Zobacz także

polub nas

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect" ]