o nas

O NAS

Trochę o nas

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest największą specjalistyczną placówką medyczną kompleksowo i interdyscyplinarnie leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce. Rocznie hospitalizuje ok 28 tysięcy pacjentów, a z leczenia w trybie ambulatoryjnym korzysta około ćwierć miliona pacjentów.

Szpital posiada status Centrum Urazowego dla dzieci. Należy do elitarnego grona placówek skupionych w Europejskich Sieciach Referencyjnych – CRANIO (choroby twarzoczaszki) oraz ITHACA (choroby rzadkie neurozwojowe o podłożu genetycznym). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Szpital zapewnia kompleksową i interdyscyplinarną opiekę medyczną nad dziećmi od okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność leczniczą wspiera rozbudowane i nowoczesne zaplecze diagnostyczne, m.in. nowoczesny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracowniami genetyki i biologii molekularnej, bakteriologii i wirusologii oraz immunologii czy Dział Diagnostyki Obrazowej wraz z pracowniami badań naczyniowych, MRI i TK.

Interdyscyplinarność i kompleksowość leczenia w szpitalu polaga na możliwości skorzystania w jednym miejscu z fachowej pomocy specjalistów niemalże wszystkich dziedzin medycyny adresowanej do dzieci i młodzieży: od medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, poprzez dziedziny zabiegowe i dziedziny zachowawcze (we wszystkich pediatrycznych zakresach) na rehabilitacji kończąc. W ramach leczenia stacjonarnego w szpitalu prowadzone jest leczenie z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej, onkologii i hematologii, interdyscyplinarnej chirurgii głowy i szyi (w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, neurochirurgii i chorób rzadkich tzw kraniosynostoz, okulistyki i otolaryngologii), ortopedii i traumatologii, neurologii, neurogenetyki i chorób rzadkich, chorób zakaźnych, reumatologii i endokrynologii, gastroenterologii, nefrologii, kardiologii, alergologii i pulmonologii. Szpital zapewnia specjalistyczną rehabilitację w systemie stacjonarnym (na bazie Kliniki Rehabilitacji) i ambulatoryjnym. W szpitalu funkcjonuje rozbudowany ośrodek rehabilitacji dziecięcej, który oferuje bogatą ofertę terapii w systemie ambulatoryjnym i dziennym w oparciu bazę pawilonu rehabilitacyjnego posiadającego własne zaplecze hotelowe dla pacjentów wraz z opiekunami. W ramach kompleksowości leczenia szpital zapewnia pacjentom ciągłość opieki stacjonarnej i specjalistycznej ambulatoryjnej oraz opieki podstawowej.

Do dyspozycji pacjentów pozostaje największa dziecięca przychodnia specjalistyczna w tej części Polski, w skład której wchodzi 40 poradni i ośrodków specjalistycznych, takich jak Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci, Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynności Dróg Moczowych u Dzieci, Ośrodek Leczenia Zmian Naczyniowych, Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu, Centrum Pulmonologii i Alergologii Dziecięcej, Centrum Gastrenterologii, żywienia i Leczenia Chorób Dietozależnych u Dzieci i in.

Poradnia Medycyny Rodzinnej zapewnia pełną i szybką dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy specjalistów pediatrii, medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, ciągłość opieki i leczenia specjalistycznego dla dzieci w innych zakresach szpitala. Poradnia wykonuje pełen zakres szczepień ochronnych dla szerokiej populacji.

Dzięki rozwojowi świadczeń wysokospecjalistycznych o zasięgu ponadregionalnym, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcego w Olsztynie zabezpiecza potrzeby zdrowotne dzieci z całej Polski w takich obszarach jak np.: diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób rzadkich w zakresie wad części twarzowej czaszki i chorób neurorozwojwoych, chirurgia wad wrodzonych noworodków i wcześniaków, leczenie oparzeń i urazów wielonarządowych u dzieci, kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie w zakresie wad części twarzowej czaszki, kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie zabiegowe i rehabilitacyjne skolioz, leczenie dzieci z chorobami rzadkimi na bazie Pododdziału Neurogenetyki i Chorób Rzadkich.

Zapraszamy do korzystania z naszej bogatej oferty leczenia i diagnostyki.

Zobacz galerię

Zobacz także

polub nas

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect" ]