wazne-numery

WAŻNE TELEFONY

Szpitalny Oddział Ratunkowy (całodobowo)

895393305

Rejestracja przychodni specjalistycznej(do 19:00)

895393200

Gabinet zabiegowy - przychodnia specjalistyczna

895393204

Ośrodek diagnostyki dla osób z nietrzymaniem moczu

895393223

Pracownia Endoskopowa

895393210

Pracownia EKG

895393224

Pracownia Echokardiograficzna

895393288

Pracownia EEG

895393366

Pracownia EMG

895393367

Pracownia Audiometryczna i elektrofizjologii słuchu

895393242

Zakład diagnostyki labolatoryjnej - wydawanie wyników

895393262

Zakład diagnostyki laboratoryjnej - kierownik

895393260

Zakład Mikrobiologii - wydawanie wyników

895393251

Zakład Mikrobiologii - kierownik

895393250

Dział Radiologi - rejestracja

895393287

Dział Rehabilitacji - rejestracja

895393232

Dział Rehabilitacji - kierownik

895393240

Apteka Szpitalna

895393290

Dział Administracyjno - gospodarczy

895393459

Dział Administracyjno - gospodarczy - fax

895337822

Dział Finansowo - księgowy

895393470

Szkoła przyszpitalna

895393482

Inspektor Ochrony Danych

895393458

Sekcja Promocji i Marketingu - kontakt z mediami

895393456

Rejestracja RTG i USG

895393287

Informacja ogólna

895393303

Rezerwacja pokoi gościnnych

536308097