wazne-numery

WAŻNE TELEFONY

Szpitalny Oddział Ratunkowy (całodobowo)

895393305

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej (w godz. 7-17)

895393200

Gabinet zabiegowy - przychodnia specjalistyczna

895393204

Ośrodek diagnostyki dla osób z nietrzymaniem moczu

895393223

Pracownia Endoskopowa

895393220

Pracownia EKG

895393224

Pracownia Echokardiograficzna

895393288

Pracownia EEG

895393366

Pracownia EMG

895393367

Pracownia Audiometryczna i elektrofizjologii słuchu

895393242

Zakład diagnostyki labolatoryjnej - wydawanie wyników

895393262

Zakład diagnostyki laboratoryjnej - kierownik

895393260

Pracownia Mikrobiologii i Wirusologii

895393251

Pracownia Mikrobiologii i Wirusologii - kierownik

895393250

Dział Diagnostyki Obrazowej

895393287

Dział Rehabilitacji - rejestracja

895393232

Dział Rehabilitacji - kierownik

895393240

Apteka Szpitalna

895393290

Dział Administracyjno - Gospodarczy

895393459

Dział Administracyjno - Gospodarczy - fax

895337822

Dział Finansowo - Księgowy

895393470

Szkoła przyszpitalna

895393482

Inspektor Ochrony Danych

895393458

Sekcja Promocji i Marketingu - kontakt z mediami

895393456

Rejestracja RTG i USG

895393287

Informacja ogólna

895393303

Rezerwacja pokoi gościnnych

536308097

Punkt pobrań COVID-19

533319547

Poradnia Medycyny Rodzinnej

895393363

Archiwum

895393492

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

895393560

Pałnomocnik ds. Dostępności

895393456

Koordynator ds. organizacji pozarządowych

895393456