honorowy-tytuł-“przyjaciel-szpitala”

HONOROWY TYTUŁ “PRZYJACIEL SZPITALA”

Honorowy tytuł przyznaje się danej osobie lub instytucji za wielokrotną, długotrwałą współpracęna rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Propozycje kandydatów do tytułu ma prawo zgłaszać kierownictwo Szpitala, Oddziałów Szpitalnych i Kierownictwo ZPS w terminie do 15 listopada każdego roku.Nagradzamy nie tylko za wsparcie materialne, ale również za pracę wolontariacką na rzecz naszych pacjentów oraz popularyzację problematyki związanej z profilaktyką i ochroną zdrowia najmłodszych

Honorowy tytuł nadaje
Raz w roku Kapituła w składzie”

Dyrektor Szpitala
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych nr 20 w Olsztynie
Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa
Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Pielęgniarstwa

Nadawany jest w formie

Ozdobnej platy w etiu z napisem:
“Dobroć, jak ciepły okład, leczy rany zadane przez los. Niniejszym, biorąc pod uwagę piękno duszy i wielkość serca, nadajemy honorowy tytuł „Przyjaciel Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”
Legitymacji z kolejnym numerem, potwierdzającej nadanie tytułu.

Rejestry wydanych legitymacji

Znajduje się w księdze „Przyjaciel Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”.
Wpisu do księgi dokonuje Kapituła.
Księga przechowywana jest w gabinecie Dyrektora Szpitala.

WYBIERZ EDYCJĘ I POZNAJ SZCZEGÓŁY

2005
2006
2007
2008
2011

UHONOROWANI “PRZYJACIELE SZPITALA”

Dotąd wyróżnienia otrzymało ponad 100 osób i instytucji z kraju i zagranicy.