Otwieramy Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynności Dróg Moczowych u Dzieci

Otwieramy Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynności Dróg Moczowych u Dzieci

16 kwietnia 2021

Dr n. med. Bartosz Kotkowicz z Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej (na zdjęciu w środku) objął stanowisko kierownika nowoutworzonego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynnościowych Dróg Moczowych u Dzieci.

Zaburzenia czynności dróg moczowych stanowią istotny problem wśród dzieci. Dotyczą one aż 20 % populacji (tj. co piąte dziecko w klasie w szkole podstawowej ma problemy z moczeniem). Najczęściej zaburzenia te występują pod postacią nietrzymania moczu w nocy, w ciągu dnia, a czasem i w nocy i w dzień, niekontrolowanego oddawania moczu, mikcji związanej z wysiłkiem, śmiechem. Spektrum zaburzeń jest bardzo szerokie. Każde dziecko z tego typu dolegliwościami wymaga szczegółowej diagnostyki i zaplanowanego, indywidualnie dopasowanego leczenia. Problem jest o tyle ważny, że znacząco wpływa na funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej, społecznej, a także na samoocenę dziecka, poczucie własnej wartości. Dotyka także pośrednio całej rodzina, która poszukuje przyczyn tych dolegliwości. W powszechnej opinii jest to wstydliwy problem.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie powołany został Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynnościowych Dróg Moczowych u Dzieci, który już w maju rozpocznie swoją działalność.

– We współpracy z nefrologami i urologami dziecięcymi prowadzona będzie diagnostyka omawianych zaburzeń – mówi dr n. med. Bartosz Kotkowicz.- Na jej podstawie zaproponujemy pacjentom odpowiednie leczenie. Duże znaczenie w leczeniu czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych ma uroterapia. Jest to rodzaj terapii behawioralnej, pomagający poznać zasady prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych, a następnie modyfikowania niewłaściwych nawyków związanych z oddawaniem moczu. Uroterapia obejmuje także zakres ćwiczeń pozwalających prawidłowo wykształcić funkcje mięśni zaangażowanych przy mikcji. Działanie lecznicze jest wielotorowe i czasem wymaga także wspomagania farmakologicznego. W przypadku wad wrodzonych niekiedy pacjenci wymagają leczenia operacyjnego.

Uroterapia jest uznaną metodą leczenia w schorzeniach urologicznych. Obecnie przy większości wiodących ośrodków leczenia chorób układu moczowego, istnieją poradnie leczenia zaburzeń czynnościowych dróg moczowych. Jest to aktualnie nieodzowny etap terapii. Należy również pamiętać, że nieprawidłowe postawiona diagnoza, czy niewłaściwe leczenie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w układzie moczowym dziecka, co będzie miało poważne konsekwencje w życiu dorosłym.

Pacjenci będą kwalifikowani do leczenia w ramach Ośrodka poprzez Poradnię Urologiczną (czynna w poniedziałki w godz. 9-18, środy w godz. 10-14 i piątki w godz. 9-13) – tel. 89 539 32 16.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]