Dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ponownie Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ponownie Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

4 października 2019

Dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ponownie Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 🙂

Minister Zdrowia powołał dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do pełnienia funkcji Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego na kolejną kadencję 👍

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek jest Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego nieprzerwanie od lutego 2002 r.

Jako Konsultant wypełnia liczne zadania, m. in.:
– Opiniuje akty prawne i proponuje rozwiązania w zakresie realizacji świadczeń.
– Przeprowadza kontrole podmiotów leczniczych.
– Współpracuje z organami centralnymi (takimi jak np. NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) w zakresie zmian organizacyjnych, proponowanych rozwiązań oraz wdrażania wyników kontroli.
– Wydaje opinie o stosowanym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy oraz w zakresie dostępnych metod i środków.
– Wydaje opinie w zakresie nadzoru nad kształceniem podyplomowym pielęgniarek.
– Przewodniczy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne dla pielęgniarek.
– Prowadzi i inicjuje badania na terenie kraju.
– Prognozuje potrzeby zdrowotne na terenie kraju.
Realizuje również inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia.

Gratulacje ww związku z ponownym powołaniem dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek na stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego przesłała Pani Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 🙂

 

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]