WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)

12 kwietnia 2019

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE

Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na:

DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH

W pkt. 4 ogłoszenia Miejsce i termin składania ofert winno być „ Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisaną nazwą i adresem oferenta do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 10 30

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji dot. przetargu jest Kierownik Działu Administracyjno -Gospodarczego tel. 089 53 93 452/89 533 78 22,

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]