Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznej w Pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych – oferta dla 2 diagnostów

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznej w Pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych – oferta dla 2 diagnostów

4 grudnia 2018

OGŁOSZENIE NR 11/ZDP/2018

KOD CPV- 85145000-7

z dnia.03.12.2018

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ),

ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu cytogenetyki medycznej w Pracowni diagnostycznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostów laboratoryjnych. -oferta dla 2 diagnostów

W okresie od: 01.04.2019 do 31.03.2022

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2018r. do godz.12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu.10.12.2018

o godz. 14.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja cytogenetyka

2018 Ankieta Kryteria wyboru oferty cytogenetyka

2018 formularz nowy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr.144 Markowska Joanna,Kowalczyk-Sulewska Agnieszka

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS