Zainaugurowaliśmy działalność Zespołu Wczesnego Reagowania.

Zainaugurowaliśmy działalność Zespołu Wczesnego Reagowania.

31 października 2018

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie rozpoczyna pracę
Zespół Wczesnego Reagowania.

Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) – to nowa jakość w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego leczonych pacjentów. 30 października br. odbyła się inauguracja Zespołów Wczesnego Reagowania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dyrektor Szpitala dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek wręczyła powołania dla 12 lekarzy
i 11 pielęgniarek, którzy od 5 listopada br. pełnić będą wyodrębnione dyżury w szpitalu.

– To historyczny moment dla naszego szpitala. Powołując ZWR wkraczamy w nową jakość opieki nad pacjentem – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – To zmienia znacząco całą organizację pracy szpitala, a Państwo jesteście czynnymi uczestnikami tych zmian i prekursorami poprawy bezpieczeństwa opieki nie tylko w naszym Szpitalu, ale również w przyszłości w całym systemie opieki nad dziećmi w szpitalach w całej Polsce, gdyż własnie Państwo będziecie wypracowywać algorytmy postępowania z pacjentami w różnych sytuacjach zdrowotnych wymagających interwencji.

Zadaniem ZWR, w skład którego wchodzi lekarz oraz pielęgniarka, jest m.in. pomoc w leczeniu pacjentów, których stan jest cięższy niż innych chorych na danym oddziale lub gdy intensywność leczenia znacznie przekracza rutynowy poziom opieki w tym oddziale oraz gdy nastąpi pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. ZWR pomagać będzie także w nadzorze i leczeniu pacjentów przekazanych z Oddziału Intensywnej Terapii na inny oddział szpitalny przez okres 48 godzin, będzie też zalecał przekazania pacjenta na innych oddział – zgodnie z jego stanem zdrowia i wymaganym leczeniem.

Na 1. planie mobilny zestaw, który będzie towarzyszył Zespołowi podczas wizyt.
Bezpośrednio za nim stoi doktor Andrzej Pisowłocki – Kierownik systemu wczesnego reagowania.

Zespół wyposażony został w specjalnie do tego celu zakupiony zestaw mobilny, w skład którego wchodzi m.in. aparatura monitorująca czynności życiowe, sprzęt do intubacji i resuscytacji, butlę z tlenem, leki oraz laptop z mobilnym dostępem do historii choroby pacjenta w systemie elektronicznym.

Mobilność ZWR, a także jego dostępność dyżurowa oznacza większe bezpieczeństwo pacjentów, lepszą komunikację pomiędzy personelem medycznym, krótszy czas wdrożenia modyfikacji leczenia, gdy jest ona wymagana, a także lepszą koordynację interdyscyplinarnego leczenia dzieci.

Powołanie Zespołu Wczesnego Reagowania skraca czas i usprawnia udzielenie skoordynowanej, fachowej pomocy pacjentom. Dlatego można śmiało powiedzieć, że powołanie ZWR jest kamieniem milowym w dążeniu olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa swoim pacjentom.

Pełny skład Zespołu Wczesnego Reagowania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym:

Lekarze:

lek. Krzysztof Narkun – Koordynator systemu zespołów wczesnego reagowania

lek. Pisowłocki Andrzej – Kierownik systemu wczesnego reagowania
lek. Maria Dziejowska

dr n.med. Katarzyna Mycko

dr n.med. Borys Przybyszewski
lek. Anna Waśniewska
lek. Tomasz Brzeski
lek. Dorota Jasińska
lek. Adam Kuczys
lek. Anna Kącka
lek. Sebastian Brzuszkiewicz
lek. Krzysztof Krupa

Pielęgniarki:

Anna Juszko – Koordynator pracy pielęgniarek
mgr Małgorzata Roman
mgr Izolda Banaszek
mgr Katarzyna Młynarska
mgr Izabela Nowak
mgr Ewa Romankiewicz
mgr Dorota Kosiorek
Izabela Walasek
Magdalena Onichimowska
Beata Wiśniewska
Małgorzata Wiewiórska

lek. Krzysztof Narkun – Koordynator systemu zespołów wczesnego reagowania w naszym Szpitalu.

– To historyczny moment dla naszego szpitala. Powołując ZWR wkraczamy w nową jakość
opieki nad pacjentem – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. 

Powołanie na członka ZWR odbiera doktor Maria Dziejowska,
Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Wśród powołanych pielęgniarek była również m.in. mgr Małgorzata Roman,
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi.

Powołanie odbiera Anna Juszko – Koordynator pracy pielęgniarek ZWR.

Doktor Krzysztof Narkun prezentuje możliwości mobilnego zestawu, który będzie towarzyszyć ZWR-om podczas wizyt.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]