Większy, wygodniejszy i nowocześniejszy Szpital Dziecięcy

Większy, wygodniejszy i nowocześniejszy Szpital Dziecięcy

24 maja 2018

1 maja 2018 r. uroczyście zainaugurowany został kolejny etap rozbudowy i unowocześniania olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego. Tym razem powiększone i gruntownie modernizowane będzie skrzydło Szpitala od strony ul. Żołnierskiej, w którym po zakończeniu prac w połowie 2020 r. znajdą się:

  1. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pozwoli to m.in. na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu);

  2. Oddział Pediatryczny dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej (inwestycja pozwoli m.in. na stworzenie izolatek wyposażonych w śluzę, salę i łazienkę);

  3. Oddział Pediatryczny Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci;

  4. Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie ortopedii i w zakresie reumatologii.

Łącznie prace obejmą aż 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. będzie dobudowne w postaci nowej bryły i kolejnego, 4. piętra do istniejącej już części. Kolejne 1800 m. kw. – tyle ile liczy obecnie istniejące skrzydło, będzie gruntownie przebudowane.

– Warunki panujące w oddziałach, które teraz ulegną rozbudowie i modernizacji, nie zmianiały się od lat 60-tych ub. Wieku. Sale są ciasne, nieprzystosowane do aktualnych standardów. Aby zachować tę samą liczbę łóżek, a jednocześnie poprawić warunki lokalowe, musimy „rozciągnąć” trochę to skrzydło i dobudować jeszcze jedną kondygnację. Będziemy tę inwestycję realizować etapami, żeby zachować ciągłość leczenia na remontowanych oddziałach. – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Rozbudowa Szpitala wymuszona jest także przez stale rosnącą liczbę leczonych pacjentów, która w ostatnim 10-leciu uległa podwojeniu (obecnie jest to 28 tys. pacjentów rocznie). Pierwszy etap rozbudowy zakończony pod koniec 2012 roku polegający na dobudowie nowego skrzydła od strony południowej poprawił dostępność i warunki leczenia w bardzo ważnych oddziałach takich jak Klinika Pediatrii, Gestroenterologii i Żywienia z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii, Klinika Rehabilitacji i Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok.

Na uroczystej inauguracji kolejnego etapu rozbudowy gościliśmy władze Województwa, na czele z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem i Członkiem Zarządu Województwa Marcinem Kuchcińskim. 

– Głównym celem rozpoczętej właśnie inwestycji jest poprawa dostępności do bazy szpitalnej i poprawa jakości specjalistycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim z ukierunkowaniem na grupy chorób stanowiących główne przyczyny niezdolności do nauki, przyszłej niezdolności do pracy i niezdolności do pracy Opiekunów oraz poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla Pacjentów, jak i ich Opiekunów – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że potrzeby Szpitala i jego Pacjentów zostały dostrzeżone przez Samorząd Województwa że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu Samorządu Województwa, które umożliwia nam przeprowadzenie tej inwestycji.

Łączny koszt inwestycji wynosi 30 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu Samorządu Województwa, resztę stanowi wkład własny Szpitala. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2020 r.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]