Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym  im. S. Popowskiego w Olsztynie –  ZAKOŃCZONY

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie – ZAKOŃCZONY

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie” Artykuł promocyjny:  artykuł Komunikat Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,Więcej oDofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie – ZAKOŃCZONY[…]

Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci – ZAKOŃCZONY

Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci – ZAKOŃCZONY

„Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci” Więcej informacji o projekcie w specjalnym wydaniu Biuletynu Informacyjnego – tutaj Komunikat Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura iWięcej oDostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci – ZAKOŃCZONY[…]

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia, w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci – W TOKU

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia, w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci – W TOKU

“Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia, w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci” Więcej informacji o projekcie – tutaj