Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

31 stycznia 2024

Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej w Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest akredytowana. Otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, potwierdzający jakość badań cytogenetycznych jako pierwsza w województwie i na razie jedyna.
– Certyfikat otrzymują tylko jednostki spełniające wysokie wymogi Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (kryteria jakościowe – m. in. posiadany wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i specjalistyczne wymogi kadrowe w postaci diagnostów specjalistów genetyki). Cieszymy się, że doceniono jakość naszych usług oraz wysiłek szpitala, włożony w celu utworzenia wysokospecjalistycznej pracowni genetyki i biologii molekularnej – mówi mgr Agnieszka Kowalczyk-Sulewska, specjalista genetyki laboratoryjnej, kierownik Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej w Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. – Jest to ważna informacja dla pacjentów. Wybierając laboratorium genetyczne, w którym ma być wykonane badanie, warto zwrócić uwagę czy laboratorium posiada taką certyfikację.
Certyfikat posiada zaledwie 21 ośrodków w Polsce, w tym Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim.
– Certyfikacja Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej naszego szpitala to również ważna informacja dla naszych lekarzy klinicystów, którzy coraz częściej diagnozują pacjentów, różnicując zaburzenia na podstawie badań genetycznych – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. – Nasz szpital rozwija się w kierunku diagnostyki chorób rzadkich u dzieci, więc nasza Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej oraz pracujący w niej diagności są podstawowymi partnerami wielospecjalistycznej, interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia pacjentów. Dynamiczny rozwój pracowni był możliwy dzięki zaangażowaniu mgr Agnieszka Kowalczyk-Sulewska, Kierownika Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej oraz innych diagnostów specjalistów genetyki laboratoryjnej, jak również lekarzy specjalistów genetyki klinicznej, w tym dr n. med. Małgorzaty Pawłowicz, Kierownika Ośrodka Eksperckiego Neurogenetyki i Chorób Rzadkich ERN ITHACA. Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję naszym Specjalistom, bo rozwój diagnostyki genetycznej w naszym szpitalu to nieustające wdrażanie innowacyjnych metod i technologii wysoce specjalistycznych, które przekłada się na dostępność coraz pełniejszej i kompleksowej diagnostyki dla naszych pacjentów oraz personalizację leczenia.
* (fot.) mgr Agnieszka Kowalczyk-Sulewska i dr n. med. Małgorzata Pawłowicz
Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej
ℹ️ Od kilku lat Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie posiada pełne członkostwo w Europejskiej Sieci Referencyjnej ITHACA oraz statut członka stowarzyszonego Europejskiej Sieci Referencyjnej CRANIO 👍
ℹ️ Od zeszłego roku w ramach realizacji Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich w naszym szpitalu zostały powołane dwa Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich: w zakresie chorób o podłożu neurogenetycznym oraz w zakresie wad części twarzowej i mózgowej czaszki, w leczeniu których diagnostyka genetyczna odgrywa kluczową rolę
✅ Jednym z warunków certyfikacji w ramach Europejskich Sieci Referencyjnych i krajowych Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich jest ciągły rozwój certyfikowanej diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej.
To dzięki współpracy lekarzy specjalistów z diagnostami laboratoryjnymi z Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej powstały matryce do badań panelowych NGS, które dedykowane są przede wszystkim kluczowym grupom pacjentów diagnozowanych w ramach ośrodków eksperckich .

 

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]