Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja 2022

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego 👩‍🔬🧑‍🔬pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania oraz wyrazy głębokiego szacunku wszystkim Diagnostom pracującym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz w innych podmiotach leczniczych. ❤️
Stanowicie Państwo bardzo ważną cześć kompleksowej opieki nad pacjentem. Bez Państwa pracy i dogłębnej, fachowej wiedzy w wielu wypadkach niemożliwe byłoby postawienie właściwej diagnozy, a co za tym idzie wdrożenie skutecznego leczenia. Szczególne słowa podziękowania pragnę skierować do Państwa za postawę i zaangażowanie w czasie epidemii COVID-19, która od wielu z Państwa wymagała zwielokrotnienia wysiłku.
Życzę Państwu zdrowia, satysfakcji z pracy i szczęścia w życiu osobistym. 💐💐💐
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z Zespołem

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]