Konkurs ofert na kwalifikację pacjentów do szczepień ochronnych przeciwko Covid -19 z dokumentowaniem świadczenia – nadzór nad przestrzeganiem wyznaczonego terminarzu szczepień w odpowiednich grupach populacyjnych  i realizacją szczepień – prowadzenie wymaganej dokumentacji na stronie „ gabinet.gov.pl” z wystawianiem e – skierowań na szczepienia  w Poradni Medycyny Rodzinnej  – w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień  przez lekarzy specjalistów pediatrii lub chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji. Oferta dla 5 lekarzy.

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 29/ZDE/2021

z dnia 01.12.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego IM. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ),

W związku z realizacją przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie świadczeń zdrowotnych związanych z uczestnictwem  w „ Narodowym Programie Szczepień przeciwko  Covid -19 „  w zakresie  szczepień populacyjnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  ogłasza konkurs ofert na:

– kwalifikację pacjentów do szczepień ochronnych przeciwko Covid -19 z dokumentowaniem świadczenia

– nadzór nad przestrzeganiem wyznaczonego terminarzu szczepień w odpowiednich grupach populacyjnych  i realizacją szczepień

– prowadzenie wymaganej dokumentacji na stronie „ gabinet.gov.pl” z wystawianiem e – skierowań na szczepienia

w Poradni Medycyny Rodzinnej  – w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień  przez lekarzy specjalistów pediatrii lub chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji.

Oferta dla 5 lekarzy.

w okresie: 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 13.12.2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 13.12.2021 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 29-2021

formularz ofertowy lek

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 36 PMR szczepienia

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania