Dostawa komputerów OLL in ONE wraz z oprogramowaniem informatycznym na doposażenie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Nr wewn. spr. SZP-332-106KO-2021)

Dostawa komputerów OLL in ONE wraz z oprogramowaniem informatycznym na doposażenie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Nr wewn. spr. SZP-332-106KO-2021)

1 grudnia 2021

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]