Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w Zakładzie Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną w zakresie wykonywania biopsji cienkoigłowych narządów położonych powierzchownie pacjentom szpitala (…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w Zakładzie Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną w zakresie wykonywania biopsji cienkoigłowych narządów położonych powierzchownie pacjentom szpitala (…)

13 października 2020

OGŁOSZENIE NR 34/ZDL/2020

z dnia 13.10.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ),

ogłasza konkurs ofert na

– udzielanie świadczeń w Zakładzie Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną w zakresie wykonywania biopsji cienkoigłowych narządów położonych powierzchownie pacjentom szpitala oraz pacjentom, którym szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie dodatkowych umów wraz z oceną mikroskopową pobranego materiału cytologicznego i opisem wyniku biopsji przez lekarzy specjalistów w dziedzinie patomorfologii – oferta dla 1 lekarza.

w okresie: 01.11.2020 r.- 31.10.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.10.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 23.10.2020 r. o godz.14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara ChwałaZ-ca Dyrektora ds. lecznictwa– tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja bio

formularz obow

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 42 patomorfologia

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]