Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów pediatrii i innych dziedzin pediatrycznych, lub specjalistów medycyny rodzinnej, lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów pediatrii i innych dziedzin pediatrycznych, lub specjalistów medycyny rodzinnej, lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji (…)

2 września 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.295)

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez

lekarzy specjalistów pediatrii i innych dziedzin pediatrycznych, lub specjalistów medycyny rodzinnej, lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji

w okresie: 01. 10. 2020 r.- 30.09. 2023 r. z możliwością przedłużenia – oferta dla 9 lekarzy

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do 09. 09. 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się 10.09.2020 r.
o godz.12.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwa ła – tel. 89 53 93 377

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 24

formularz ofertowy

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 32 nocna i świateczna opieka lekarze

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]