29 lutego obchodzimy Dzień Chorób Rzadkich

29 lutego obchodzimy Dzień Chorób Rzadkich

20 lutego 2020

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie włącza się w tegoroczne obchody Dnia Chorób Rzadkich, który przypada 29 lutego. W tym dniu nasza placówka zorganizuje sympozjum szkoleniowo-naukowe pt. „Rzadki znaczy silny” pod auspicjami organizacji Eurocordis (rarediseaseday.org).

Sympozjum będzie poświęcone diagnostyce chorób rzadkich z wykorzystaniem metod sekwencjonowania następnej generacji. Przedyskutowane zostaną również możliwości spersonalizowanych i dedykowanych wariantów terapii u pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi.

W Polsce za chorobę rzadką uznaje się taką, która dotyka nie więcej niż 5 na 10 tys. osób. Szacuje się, że istnieje blisko 6 tys. chorób rzadkich, jednak medycyna wciąż odkrywa nowe przypadki. Przyczyny wielu z nich do dzisiaj nie są znane. Do rzadkich zalicza się też niemal wszystkie choroby uwarunkowane genetycznie.

Sympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej (1. piętro) w godz. 9.00-16.00.

Program sympozjum:

choroby rzadkie WSSD program

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]