Centrum Urazowe dla Dzieci w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym rozpoczyna działalność!

Centrum Urazowe dla Dzieci w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym rozpoczyna działalność!

3 stycznia 2020

Centrum Urazowe dla Dzieci w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym rozpoczyna działalność!

Nowa jakość w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z regionu! Dziś w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym odbyła się uroczysta inauguracja działalności Centrum Urazowego dla Dzieci. To bardzo ważna wiadomość dla całej społeczności naszego naszego regionu – mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zyskali specjalistyczny ośrodek z pełnym zapleczem diagnostycznym, zapewniającym kompleksowe leczenie ciężkich, mnogich i wielonarządowych obrażeń u osób poniżej 18 r.ż.

Średnio co czwarte dziecko, które jest leczone w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, trafia tu w wyniku urazów i zatruć. Jest to najczęstsza przyczyna hospitalizacji dzieci (w skali roku to ok. 7 tys. pacjentów). Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie został zakwalifikowany przez Ministerstwo Zdrowia do utworzenia takiego Centrum jako jeden z 12 ośrodków w kraju, gdyż w strukturze placówki znajdowały się już wszystkie niezbędne oddziały, a także liczni specjaliści uczestniczący w kompleksowej opiece nad dzieckiem po urazie. W ramach projektu nastąpiła rozbudowa szpitala o łącznej powierzchni ok. 800 m kw. oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny. Rozbudowa szpitala ruszyła w połowie 2018 roku. Cała inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł, z czego ok. 9,5 mln pochodzi z Funduszy Europejskich.

Co się zmienia? Można śmiało powiedzieć, że dziś rozpoczęła się nowa epoka z zapewnianiu dzieciom z regionu bezpieczeństwa zdrowotnego:
* Centrum Urazowe dla Dzieci to szybsza i skuteczniejsza pomoc w nagłych wypadkach, które dotykają osoby poniżej 18 r.ż.,
* Szpital posiada w gotowości na przyjęcie pacjenta z urazem salę operacyjną i stanowisko intensywnej terapii wraz ze stosownym do urazu wyposażeniem.
* Szpital posiada interdyscyplinarny zespól specjalistów w celu wczesnej interwencji w stanie zagrożenia życia i wsparcie konsultacyjne w oddziałach oraz specjalistów prowadzących kontynuację terapii i leczenia do uzyskania sprawności.

Centrum Urazowe dla Dzieci to nowa jakość w zapewnianiu opieki w stanie zagrożenie zdrowia i życia dziecka.

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, których powitała dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego: m.in. Sławomir Gadomski – Wiceminister Zdrowia, Artur Chojecki – Wojewoda, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa, prof. Janusz Bohosiewicz – krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej, prof. Piotr Czauderna – Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP , Andrzej Zakrzewski – dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ a także Arcybiskup Metropolita Warmiński ks. Józef Górzyński, a także wiele innych osób, dzięki którym ten „CUD” – jak mówi się potocznie o Centrum powstał.

Tuż po przecięciu symbolicznej wstęgi , która otwiera nowy rozdział w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom z regionu i nie tylko.

Częścią projektu był zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Urazowego.

Prezentacja jednej z sal operacyjno-zabiegowych w nowym obiekcie powstałym na potrzeby CUD
Centrum Urazowe dla Dzieci to nowa jakość – bezpieczeństwo i nowoczesność.

Dziś świętowaliśmy szczególny dzień w historii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Przed prezentacją inwestycji zaproszenie Goście mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień dotyczących Centrum Urazowych dr Krystyny Piskorz-Ogórek (dyrektor WSSD w Olsztynie) oraz prof. Piotra Czuderny i prof. Janusza Bohosiewicza.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]