Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni inspektora ds. osobowych (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni inspektora ds. osobowych (…)

28 lutego 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

zatrudni inspektora ds. osobowych

Ilość etatów: 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagamy: wykształcenie wyższe magisterskie– preferowane administracja, prawo

  • dobra znajomość MS Office ( Word, Exel , obsługa programu Simple i Płatnik )

  • mile widziane doświadczenie

  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi

  • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy oraz współpracy w zespole

  • kreatywność w poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

  • prowadzenie i przyjmowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem,przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników m.in. akt osobowych

  • wprowadzanie danych do systemu kadrowo – płacowego

  • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich

  • sporządzanie zestawień i sprawozdań : GUS , ZUS i innych instytucji

  • kompletowanie dokumentów w celu uzyskania emerytury lub renty przez pracownika

  • bieżąca obsługa pracowników

Oferujemy: szkolenia zawodowe, stabilne zatrudnienie. 

Dokumenty ( CV i list motywacyjny ) należy składać w Sekcji Służb Pracowniczych do dnia 15 marca 2019r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie złożonych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji : Prosimy o zawarcie poniższej klauzuli w swojej aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Tel. kontaktowy Sekcji Służb Pracowniczych : 89 5393457 mgr Anna Starczewska-Kopiczyńska

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS