Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji w Poradni Ortodontycznej oraz w ramach realizacji programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzoczaszki przez lekarzy dentystów specjalistów ortodoncji, posiadających min. 3 letnie doświadczenie w leczeniu wad rozwojowych i umiejętnością leczenia aparatami stałymi – oferta dla 1 lekarza

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji w Poradni Ortodontycznej oraz w ramach realizacji programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzoczaszki przez lekarzy dentystów specjalistów ortodoncji, posiadających min. 3 letnie doświadczenie w leczeniu wad rozwojowych i umiejętnością leczenia aparatami stałymi – oferta dla 1 lekarza

29 maja 2018

OGŁOSZENIE NR  11/ZDL/2018 z dnia 29.05.2018r.

KOD CPV-85131100-7

Dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ),

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji w Poradni Ortodontycznej oraz w ramach realizacji programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzoczaszki przez lekarzy dentystów specjalistów  ortodoncji, posiadających min. 3 letnie doświadczenie w leczeniu wad rozwojowych i umiejętnością leczenia aparatami stałymi – oferta dla  1 lekarza

w okresie: 01.07.2018r.- 30.06.2021r. z możliwością przedłużenia

 

Oferty należy składać do dnia  12.06.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu: 12.06.2018r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora   ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

specyfikacja 

formularz ofertowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS