Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni referenta ds. administracyjnych (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni referenta ds. administracyjnych (…)

20 kwietnia 2021

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

zatrudni referenta ds. administracyjnych

Ilość etatów: 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagamy:

– wykształcenie wyższe ( w tym licencjat ) – preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia

– znajomość przepisów prawa oraz podstawowych pojęć ekonomicznych

  • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Exel, Word )

  • umiejętność pracy w zespole

` Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

prowadzenie spraw związanych z regulowaniem podatków od nieruchomości

– prowadzenie spraw postępowań odszkodowawczych dotyczących ubezpieczeń majątkowych

– prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem pomieszczeń lub części nieruchomości Szpitala

– prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami szpitalnymi ( komunalnymi i medycznymi ) oraz surowcami wtórnymi

– udział w przygotowywaniu rocznego planu zamówień publicznych w zakresie dostaw i usług

– współdziałanie z sekcją zamówień publicznych przy przygotowywaniu zamówień publicznych

– prowadzenie postępowań zakupowych poniżej progów przetargowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Szpitala

– udział przy rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

sporządzanie okresowych statystyk i raportów zgodnie z przepisami prawa

– wykonywanie innych prac zleconych doraźnie przez przełożonego, związanych z zadaniami Działu Administracyjno – Gospodarczego

Oferujemy: – szkolenia zawodowe, stabilne zatrudnienie

Dokumenty ( CV i list motywacyjny ) należy składać w Sekcji Służb Pracowniczych do dnia 10 maja 2021r. lub drogą elektroniczną na adres mailowy kadry@wssd.olsztyn.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie złożonych dokumentów- zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018. poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO )

Tel. kontaktowy Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego : 665042269

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]