Opracowania – Studium Wykonalności dla inwestycji pod nazwą „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy i doposażenie Oddziału Klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (NR.SPR.SZP-332-32ZO-2020)

Opracowania – Studium Wykonalności dla inwestycji pod nazwą „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy i doposażenie Oddziału Klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie (NR.SPR.SZP-332-32ZO-2020)

7 czerwca 2020

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]