Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu

7 grudnia 2017

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

zatrudni specjalistę ds. sprzedaży

Ilość etatów: 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagamy: wykształcenie wyższe – preferowane ekonomia, finanse

  • dobra znajomość MS Office ( Word, Exel ,Power Point w działach finansowo-księgowych )

  • mile widziane doświadczenie

  • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy oraz współpracy w zespole

  • kreatywność w poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

  • analizy porównawcze indywidualnych kosztów leczenia pacjentów

  • współpraca z kierownikiem statystyki medycznej i ordynatorami oddziałów w zakresie kosztów leczenia

  • wpisywanie do programu Sak Pro4 miesięcznych danych statystycznych dotyczących wykonywanych procedur medycznych

  • rozliczanie kosztów leczenia pacjentów zamieszkałych na terenie UE oraz poza nią

  • wystawianie raportów kosztów pacjenta , ogłaszanie konkursów ofert na zakup świadczeń zdrowotnych

  • przygotowanie cennika procedur medycznych dla klientów zewnętrznych

  • badanie rynku cen procedur oferowanych przez inne podmioty

Oferujemy: – szkolenie zawodowe , stabilne zatrudnienie

Dokumenty ( CV i list motywacyjny ) należy składać w Sekcji Służb Pracowniczych do dnia 24 listopada 2017r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie złożonych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Tel. kontaktowy Sekcji Służb Pracowniczych : 89 539 34 57

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]