Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy z dośwaidczeniem w zakresie operacji uszu z jednoczesnym pełnieniem obowiązków zastępcy Kierownika oddziału oraz udzielanie świadczeń w Poradni Laryngologicznej przez lekarzy specjalistów otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy z dośwaidczeniem w zakresie operacji uszu z jednoczesnym pełnieniem obowiązków zastępcy Kierownika oddziału oraz udzielanie świadczeń w Poradni Laryngologicznej przez lekarzy specjalistów otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej

4 grudnia 2017

OGŁOSZENIE NR  26/ZDL/2017 z   4 grudnia  2017 r.

KOD CPV-85121200-4

 

Dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz.1638  z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie  świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy z doświadczeniem w zakresie operacji uszu z jednoczesnym pełnieniem obowiązków zastępcy Kierownika oddziału oraz udzielanie świadczeń w Poradni Laryngologicznej przez lekarzy specjalistów otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej – oferta dla  1 lekarza.

w okresie: 01. 01. 2018 r.- 31.12. 2020 r. z możliwością przedłużenia.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala  wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do 11.12. 2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się  12.12.2017r.  o godz.9.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała – z-ca dyrektora ds lecznictwa – tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]