podaruj-1-procent

PODARUJ 1% PODATKU

KRS 0000248389


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie „Uśmiech” istnieje od 2005 roku. Powstało z inicjatywy lekarzy chirurgów pracujących w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i jest z nim ściśle związane.

Stowarzyszenie podejmuje wiele cennych inicjatyw. Na przykład w styczniu br. przekazało Szpitalowi sprzęt wartości ok. 30 tys. zł, m.in. narzędzia do zabiegów laparoskopowych, wózki inwalidzkie, kule, kołnierze ortopedyczne oraz sprzęt komputerowy i RTV. Oprócz gromadzenia środków na zakup aparatury medycznej i wyposażenia, organizacja prowadzi też działalność szkoleniową wśród lekarzy (w tym roku już po raz drugi z rzędu zorganizuje Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej) oraz edukacyjną skierowaną do pacjentów i ich rodzin.

Za swoją dotychczasową działalność Stowarzyszenie zostało w 2007 r. wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Szpitala”.

Stowarzyszenie „Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego utrzymującą się w głównej mierze z 1-procentowego odpisu od podatku. Aby go dokonać wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego – formularza PIT 36, 36L lub 37 wpisać pełną nazwę Stowarzyszenia, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1 % podatku. Przelewu dokona właściwy urząd skarbowy, a Pan(i) wesprze leczenie najmłodszych i najbardziej chorych mieszkańców naszego Regionu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.stowarzyszenie.usmiech.prv.pl

KRS 0000041258


Działalność Fundacji “Pomóż Mi” polega na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania pomocy finansowej w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym z rodzin o niskich dochodach oraz Działowi Rehabilitacji przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 r.

Cele statutowe fundacji:

– Finansowanie budowy, wyposażenia i eksploatacji Pawilonu Rehabilitacyjnego WSSD dla dzieci niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

– Popularyzacja wiedzy o dziecku niepełnosprawnym w szczególności wiedzy o mózgowym porażeniu dziecięcym, jego rehabilitacji i problemach w adaptacji społecznej.

– Świadczenie pomocy rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży do lat 18 poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja „Pomóż Mi” jest organizacją pożytku publicznego utrzymującą się w głównej mierze z 1-procentowego odpisu od podatku. Aby go dokonać wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego – formularza PIT 36, 36L lub 37 wpisać pełną nazwę Fundacji, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1 % podatku. Przelewu dokona właściwy urząd skarbowy, a Pan(i) wesprze rehabilitację najmłodszych i najbardziej chorych mieszkańców naszego Regionu.

Organizacje pożytku publicznego utrzymują się w głównej mierze z 1-procentowego odpisu od podatku. Aby go dokonać wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego
– formularz PIT 36, 36L lub 37 wpisać pełną nazwę Stowarzyszenia, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1 % podatku.
Przelewu dokona właściwy urząd skarbowy, a Pan(i) wesprze leczenie najmłodszych i najbardziej chorych mieszkańców naszego Regionu