Dział Radiologii

Dział Radiologii

(II piętro budynku Przychodni Specjalistycznej, ul. Żołnierska 18a)

Dział Radiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie wykonuje pełen zakres badań z zakresu radiologii klasycznej oraz ultrasonografii (USG).

Badania rentgenowskie dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 9-18 (badania pilne – całodobowo). Badania RTG wykonywane są w dniu zgłoszenia. Wyjątkiem są badania z użyciem środków cieniujących (u.c.m., badania przewodu pokarmowego) wymagające wcześniejszego ustalenia terminu w rejestracji.

Zdjęcia RTG z zakresu stomatologii przy użyciu nowoczesnego cyfrowego pantomografu Kodak 8000 C. Zdjęcia pantomograficzne wykonywane są zarówno dzieciom i dorosłym.  Wykonywane badania: pantomogram, cefalometria AP/PA, cefalometria LAT. Więcej informacji i rejestracja: rejestracja Działu Radiologii – tel. 89 539 32 87.

Badania USG dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są w godz. 12-15 po uprzednim ustaleniu terminu w rejestracji. Wyjątkiem są badania pilne, które wykonywane są w dniu zgłoszenia.

Rejestracja: tel. 089 539 32 87 (dni powszednia w godz. 8-15)
Kierownik Działu Radiologii: lek. med. Elżbieta Milewicz-Podgórska – tel. 089 539 32 80
Kierownik zespołu techników: st. technik Jolanta Ustach – tel. 089 539 32 85

Szpital prowadzi diagnostykę radiologiczną także na zasadach komercyjnych. Szczegółowy zakres świadczeń wraz z obowiążującymi cenami dostępny >>>tutaj<<<.

pracownia RTG

pracownia pantomograficzna

 


 

powrót