Rehabilitacja ambulatoryjna

 

Kierownik Kliniki Rehabilitacji: prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski 

 

- Pełnione funkcje

- Działalność naukowa

- Dorobek naukowy przed habilitacją

- Dorobek naukowy po habilitacji

- Dorobek naukowy za 2013 r.

- Dorobek naukowy za 2014 r. 

 


 

Lekarze Działu Rehabilitacji: 

* dr n. med. Agnieszka Biernacka, specjalista rehabilitacji medycznej; 

* dr n. med. Jadwiga Bubińska,  specjalista rehabilitacji medycznej, internista; 

* lek. med. Danuta Poźniak,  specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra. 

Rejestracja, informacja:  tel. 89 539 32 32   

E-mail: rehabilitacja@wssd.olsztyn.pl   

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie może się poszczycić jednym z najnowocześniejszych ośrodków rehabilitacji  w Polsce. W wybudowanym w 1998 roku Pawilonie Rehabilitacyjnym znajdują się poradnie lekarskie, sale do ćwiczeń i nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Zajmujemy się usprawnianiem dzieci od okresu wczesnoniemowlęcego, rehabilitację dzieci po urazach, z wadami postawy i wadami wrodzonymi. Szpital prowadzi rehabilitację w systemie zamkniętym (Klinika Rehabilitacji) i ambulatoryjnym (Dział Rehabilitacji). Dział znajduje się w wybudowanym w 1998 r., nowoczesnym i funkcjonalnym Pawilonie Rehabilitacyjnym. Co roku wykonuje się tu ponad 120 tys. zabiegów.

W skład  Działu Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego wchodzą:

 • 2 specjalistyczne poradnie rehabilitacyjne 

* poradnia dzieci małych (do 3 r.ż.) –  prowadzi porady dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i wadami rozwojowymi
* poradnia dzieci dużych (3 – 18 r.ż.) – m.in. prowadzony program leczenia spastyczności mózgowego porażenia dziecięcego toksyną botulinową.

 • pracownia hydroterapii (masaże lecznicze, ciepłolecznictwo, krioterapia, ćwiczenia
  w wodzie)
 • pracownia fizykoterapii (elektroterapia, prądy wysokiej częstotliwości, terapia zmiennym polem magnetycznym, laseroterapia, światłolecznictwo)
 • pracownia kinezyterapii (instruktaż ćwiczeń, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia indywidualne metodami neurofizjologicznymi: Vojty, NDT-BOBATH, Kierowanego nauczania z elementami Peto, Integracji sensorycznej (SI) oraz terapia).

W Dziale Rehabilitacji usprawniani są pacjenci:

 • z  wrodzonymi wadami narządu ruchu
 • ze zmianami pourazowymi narządów ruchu
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z uszkodzeniem OUN
 • z chorobami zapalnymi w obrębie narządów ruchu
 • ze skrzywieniem kręgosłupa i wadami postawy

W ramach Działu Rehabilitacji prowadzone są także turnusy rehabilitacyjne pacjentów z  chorobami  narządu ruchu, szczególnie z mózgowym porażeniem dziecięcym. W ramach turnusu zapewnione są specjalistyczne porady lekarskie i kompleksowa rehabilitacja oraz pobyt w pokojach gościnnych.

 
 

Patrz także: Klinika Rehabilitacji (leczenie stacjonarne)

 

 

powrót