O nas


 

           Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie od 60  lat jest wiodącą placówką medyczną leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce. Zaspokajamy potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia w naszym Szpitalu, opiekujemy się pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty kierujemy również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. 
               Szpital posiada obecnie 15 oddziałów oraz ponad 30 poradni specjalistycznych. Rocznie hospitalizujemy około 28 tys. pacjentów i udzielamy ćwierć miliona porad specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.
zdj01
zdj02 Naszym atutem jest możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem w oparciu o wykształconą i doświadczoną kadrę medyczną oraz rozbudowane zaplecze: od medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, poprzez oddziały zabiegowe, oddziały prowadzące leczenie zachowawcze, poradnie i ośrodki diagnostyczne. Na uwagę zasługuje m.in. możliwość zapewnienia całościowej opieki nad noworodkami (w tym wcześniakami) i niemowlętami w oparciu o poradnictwo genetyczne, Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt (posiadający najwyższy, III stopień referencyjności), intensywną terapię noworodków, chirurgię noworodków i wcześniaków, poradnictwo ambulatoryjne i rehabilitację.
             Szpital posiada wiodące w skali kraju oddziały specjalistyczne. Jednym z nich jest Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej, który znany jest zwłaszcza z operacji wad wrodzonych
noworodków i wcześniaków (3. miejsce w Polsce pod względem liczby takich zabiegów) oraz zastosowania małoinwazyjnej metody laparoskopowej. Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej jest ośrodkiem szkoleniowym dla specjalistów z całej Polski, a  także i z zagranicy. Z kolei Oddział Ortopedyczno – Urazowy należy do nielicznej czołówki ośrodków w Polsce, które zajmują się operacyjnym leczeniem poważnych wad kręgosłupa u dzieci i młodzieży w ramach tzw. przedłużonej opieki pediatrycznej do 25 r. ż.  . Kliniczny Oddział Hematologii  i Onkologii prowadzi leczenie nowotworów u dzieci, z chemioterapią i kontynuacją leczenia w poradni włącznie, w szczególności białaczek, chłoniaków i guzów litych oraz należy do Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. 
             Oddział Neurologiczny należy również do wiodących w kraju w zakresie diagnostyki i leczenia padaczki i innych chorób neurologicznych. Na innych oddziałach specjalistycznych leczymy
zdj03
zdj04 m.in. schorzenia nerek, cukrzycę, choroby reumatologiczne, metaboliczne, kardiologiczne, schorzenia przewodu pokarmowego, choroby zakaźne, schorzenia oczu (m.in. retionopatię wcześniaczą) i laryngologiczne. Szpital prowadzi ponadto wysokospecjalistyczne leczenie w ramach licznych programów terapeutycznych tzw. lekowych tj. leczenie niedoborów odporności, leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym, leczenie reumatoidalnego i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, leczenie przewlekłego WZW typu B, C, leczenie Choroby Leśniowskiego – Crohna, leczenie rzadkich zespołów genetycznych m.in. mukopolisacharydozy, leczenie noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną itp. Porowadzimy ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem wad wrodzonych części twarzowej czaszki, w tym rozszczepów wargi i podniebienia.
Ośrodek prowadzi leczenie operacyjne wad oraz ambulatoryjne wielospecjalistyczne leczenie prowadzone przez zespół specjalistów m.in. chirurga szczękowego, ortodontę, logopedę, foniatrę itp. Nowoczesna baza rehabilitacyjna stwarza możliwość powrotu naszych pacjentów do pełnego zdrowia oraz kontynuacji leczenia w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, dziennej i stacjonarnej.
             W ramach rehabilitacji i terapii nasi pacjenci mają możliwość rehabilitacji nie tylko narządu ruchu, ale słuchu, mowy, wzroku, a poradnie psychologiczne i logopedyczne zajmują się rozpoznawaniem i terapią zaburzeń. Poradnie stomatologiczne udzielają świadczeń specjalistycznych dzieciom i młodzieży, prowadzą leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym oraz leczenie ortodontyczne. Szpital posiada nowocześnie wyposażone zaplecze diagnostyczne m.in. Dział Radiologii z cyfrową diagnostyką rtg, usg i współpracującą TK, zakład diagnostyki laboratoryjnej, zakład mikrobiologii, zakład patomorfologii, pracownia endoskopii, w której wykonywane są badania gastroskopowe, kolonoskopie również w znieczuleniu ogólnym, ośrodek audiologii i foniatrii, ośrodek diagnostyki i rehabilitacji dla osób z nietrzymaniem moczu, pracownie diagnostyki kardiologicznej, pracownie EEG i EMG z wideo –EEG. 
           Dużą wagę przykładamy do pozamedycznych aspektów hospitalizacji pacjentów. W Szpitalu funkcjonuje Zespół Placówek Specjalnych, dzięki któremu pacjenci mają możliwość kontynuacji nauki szkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych. Od wielu lat działa w Szpitalu wolontariat, który pełni ogromną rolę w zagospodarowaniu czasu wolnego pacjentów.
             Szpital jest ośrodkiem klinicznym, szkoleniowym dla studentów pielęgniarstwa, medycyny, rehabilitacji. Posiadamy akredytację do kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek. 
             Efekty naszej pracy doceniają niezależni eksperci. Szpital jako jeden z pierwszych w kraju zdobył i utrzymał do dziś akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (od 1997 roku), a w 2007 r. uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001.
  dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Dyrektor

 

powrót