Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje na temat zasad i godzin przyjęć planowych do szpitala znajdują się>>>> TUTAJ

Liczba łóżek w oddziale – 19

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest przeznaczony dla pacjentów z problemami wymagającymi diagnostyki i leczenia zabiegowego w obrębie głowy i szyi pod nadzorem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w tym neurochirurgów, chirurgów szczękowo-twarzowych, chirurgów stomatologicznych i chirurgów plastycznych. Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób rzadkich.

Wykonywane procedury

  1. Zakres leczenia operacyjnego obejmuje wszystkie wady z zakresu twarzy i czaszki, m.in.:
  • Wszystkie typy kraniosynostoz zarówno syndromicznych (m. in. zespół Crouzona, zespół Aperta, zespół Saethre-Chotzen, zespół Muenke, zespół Pfeiffera i inne).
  • Wszystkie typy kraniosynostoz izolowanych (m. in. kraniosynostoza strzałkowa, kraniosynostoza wieńcowa obustronna i jednostronna, kraniosynostoza czołowa, kraniosynostoza węgłowa oraz rzadkie kraniosynostozy innych szwów.

2. Jako jedyny ośrodek w Polsce dysponujemy wszystkimi dostępnymi metodami leczenia operacyjnego włączając w to:

  • zabiegi endoskopowe;
  • zabiegi metodą SAS;
  • zabiegi metodami dystrakcyjnymi zarówno mózgoczaszki jak i wszystkich pięter twarzoczaszki (dystrakcja potylicy, dystrakcja masywu czołowo-oczodołowego, dystrakcja Le Fort III, Le Fort II, Le Fort I, dystrakcja monoblock advancement);
  • zastosowanie zindywidualizowanego planowania w wirtualnej rzeczywistości z zastosowaniem zindywidualizowanych szablonów, implantów oraz dystraktorów;
  • zabiegi korekcji hiperteloryzmu oraz dystopii;
  • zabiegi rekonstrukcji ubytków czaszki implantami zindywidualizowanymi oraz autologicznymi;
  • neurochirurgiczne leczenie współistniejącego wodogłowia.

Pod naszą stałą wielodyscyplinarną opieką pozostaje ponad 1500 pacjentów ze wszystkimi kraniosynostozami. Rocznie operujemy ponad 100 dzieci.

3. Leczenie nowotworów części mózgowej i podstawy czaszki.

4. Leczenie operacyjne wad ośrodkowego układu nerwowego pod postacią przepuklin oponowo-mózgowych.

5. Leczenie pourazowych ubytków czaszki.

6. Osteodystrakcje żuchwy w dyzostozach twarzowych m.in. takich jak zespół Goldenhara, zespół Treacher-Collinsa (pod naszą stałą opieką pozostaje ponad 150 pacjentów), zespół Negera. Kompleksowe leczenie operacyjne obejmuje również rekonstrukcje małżowiny, rekonstrukcje nerwu twarzowego i inne. W zespole laryngologicznym wykonywane są rekonstrukcje narządu słuchu przy pomocy implantów.

7. Leczenie dzieci z sekwencją Pierre-Robina (odsteodystrakcje noworodkowej żuchwy u ponad 20 pacjentów).

8. Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia (ponad 400 pacjentów pod stałą opieką, leczonych ponad 50 pacjentów rocznie) wraz wtórnymi rekonstrukcjami deformacji oraz leczeniem ortognatycznym i osteodystrakcją włącznie.

9. Leczenie ankyloz stawów skroniowo żuchwowych (ponad 70 pacjentów).

10. W Klinice leczone są również dzieci z zaawansowanymi nowotworami części twarzowej czaszki, w tym penetrującymi do oczodołów lub podstawy czaszki oraz wykonywane jest leczenie rekonstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrochirurgicznych. Do tej pory w jednostce wykonano ponad 60 rekonstrukcji mikrochirurgicznych u dzieci od 1. roku do 18. roku życia.

11. W Klinice odbywa się również leczenie urazów czaszkowo-mózgowych urazów twarzoczaszki i wtórnych deformacji pourazowych.

Klinika wprowadza i rozwija najnowocześniejsze metody leczenia, m.in. in. terapię komórkami macierzystymi czy rekonstrukcje małżowiny usznej, rekonstrukcje ubytków żuchwy przeszczepami z kości wraz z mikrozespoleniami naczyniowymi. Ośrodek jest członkiem Europejskiej Sieci Referencyjnej CRANIO.

Przygotowanie Pacjenta do fiberoskopii – informacja dla Rodziców

Zobacz także: OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Rejestracja pacjentów na zabiegi operacyjne:
Rejestracja pacjentów na zabiegi operacyjne odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.35 pod nr tel. 535-998-306.

LEKARZ DYŻURNY: 533 319 493

Warunki pobytu:

W klinice znajduje się świetlica, w której dzieci mają dostęp do gier i zabawek. W Klinice znajduje się do dyspozycji pacjentów i opiekunów lodówka do przechowywania żywności. Opiekun może przebywać z dzieckiem całodobowo, na życzenie szpital udostępnia rozkładane łóżka.

Nauka i zajęcia świetlicowe

Jeśli rodzice nie mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu w klinice, mogą być spokojni, że czas między badaniami i zabiegami będzie ono miało wypełniony mnóstwem atrakcji. W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pracują nauczyciele i pedagodzy z olsztyńskiego Zespołu Placówek Specjalnych. Nauczyciele codziennie przychodzą na oddział i indywidualnie pracują z każdym dzieckiem, organizując mu – w zależności od jego wieku – zajęcia przedszkolne lub szkolne. Dodatkowo pedagodzy prowadzą z pacjentami  zajęcia wychowawcze i świetlicowe.

Personel

prof. dr hab. n. med Dawid Larysz : Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży

Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży

prof. dr hab. n. med Dawid Larysz

Specjalista neurochirurgii

89 539 34 32
dr. n. med. Krzysztof Dowgierd : Kierownik oddziału

Kierownik oddziału

dr. n. med. Krzysztof Dowgierd

Specjalista chirurgii  szczękowo – twarzowej

89 539 33 72
dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Roman : Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Roman

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

89 539 32 07

Lekarze

lek. Maciej Borowiec - Zastępca Kierownika, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk -  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. dent. Daria Kozak -  Zastępca Koordynatora Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie świadczeń stomatologicznych

dr n. med. Włodzimierz Piwowar - specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Łukasz Banasiak - specjalista chirurgii plastycznej

lek. Sebastian Radziak

lek. Krzysztof Lubaś

lek. Zuzanna Sokołowska 

 lek.Aneta Sadoń specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

lek. Patryk Kołodziejski

lek.Dawid Rahimi

Pielęgniarki

mgr piel. Krzysztof Świciński -  specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

lic. piel. Małgorzata Wiewiórska- specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

lic. piel. Beata Wiśniewska- specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

mgr piel. Marta Więckowska- specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

mgr piel. Żaneta Kotowska -specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Dominika Kowalewska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Emilia Karwas

mgr piel. Kondrusik Szczepan

lic. piel. Poddenek Klaudia

lic. piel. Sprycha Agnieszka

mgr piel. Zaciek Agnieszka

Opiekunki dziecięce

Izabela Duda 

Sekretariat

mgr Justyna Widawska

mgr Anna Janecka

Zobacz galerię