Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje na temat zasad i godzin przyjęć planowych do szpitala znajdują się>>>> TUTAJ

Liczba łóżek w oddziale – 10

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest przeznaczony dla pacjentów z problemami wymagającymi diagnostyki i leczenia zabiegowego w obrębie głowy i szyi pod nadzorem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w tym neurochirurgów, chirurgów szczękowo-twarzowych, chirurgów stomatologicznych i chirurgów plastycznych. Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób rzadkich.

Wykonywane procedury

  1. Zakres leczenia operacyjnego obejmuje wszystkie wady z zakresu twarzy i czaszki, m.in.:
  • Wszystkie typy kraniosynostoz zarówno syndromicznych (m. in. zespół Crouzona, zespół Aperta, zespół Saethre-Chotzen, zespół Muenke, zespół Pfeiffera i inne).
  • Wszystkie typy kraniosynostoz izolowanych (m. in. kraniosynostoza strzałkowa, kraniosynostoza wieńcowa obustronna i jednostronna, kraniosynostoza czołowa, kraniosynostoza węgłowa oraz rzadkie kraniosynostozy innych szwów.

2. Jako jedyny ośrodek w Polsce dysponujemy wszystkimi dostępnymi metodami leczenia operacyjnego włączając w to:

  • zabiegi endoskopowe;
  • zabiegi metodą SAS;
  • zabiegi metodami dystrakcyjnymi zarówno mózgoczaszki jak i wszystkich pięter twarzoczaszki (dystrakcja potylicy, dystrakcja masywu czołowo-oczodołowego, dystrakcja Le Fort III, Le Fort II, Le Fort I, dystrakcja monoblock advancement);
  • zastosowanie zindywidualizowanego planowania w wirtualnej rzeczywistości z zastosowaniem zindywidualizowanych szablonów, implantów oraz dystraktorów;
  • zabiegi korekcji hiperteloryzmu oraz dystopii;
  • zabiegi rekonstrukcji ubytków czaszki implantami zindywidualizowanymi oraz autologicznymi;
  • neurochirurgiczne leczenie współistniejącego wodogłowia.

Pod naszą stałą wielodyscyplinarną opieką pozostaje ponad 1500 pacjentów ze wszystkimi kraniosynostozami. Rocznie operujemy ponad 100 dzieci.

3. Leczenie nowotworów części mózgowej i podstawy czaszki.

4. Leczenie operacyjne wad ośrodkowego układu nerwowego pod postacią przepuklin oponowo-mózgowych.

5. Leczenie pourazowych ubytków czaszki.

6. Osteodystrakcje żuchwy w dyzostozach twarzowych m.in. takich jak zespół Goldenhara, zespół Treacher-Collinsa (pod naszą stałą opieką pozostaje ponad 150 pacjentów), zespół Negera. Kompleksowe leczenie operacyjne obejmuje również rekonstrukcje małżowiny, rekonstrukcje nerwu twarzowego i inne. W zespole laryngologicznym wykonywane są rekonstrukcje narządu słuchu przy pomocy implantów.

7. Leczenie dzieci z sekwencją Pierre-Robina (odsteodystrakcje noworodkowej żuchwy u ponad 20 pacjentów).

8. Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia (ponad 400 pacjentów pod stałą opieką, leczonych ponad 50 pacjentów rocznie) wraz wtórnymi rekonstrukcjami deformacji oraz leczeniem ortognatycznym i osteodystrakcją włącznie.

9. Leczenie ankyloz stawów skroniowo żuchwowych (ponad 70 pacjentów).

10. W Klinice leczone są również dzieci z zaawansowanymi nowotworami części twarzowej czaszki, w tym penetrującymi do oczodołów lub podstawy czaszki oraz wykonywane jest leczenie rekonstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrochirurgicznych. Do tej pory w jednostce wykonano ponad 60 rekonstrukcji mikrochirurgicznych u dzieci od 1. roku do 18. roku życia.

11. W Klinice odbywa się również leczenie urazów czaszkowo-mózgowych urazów twarzoczaszki i wtórnych deformacji pourazowych.

Klinika wprowadza i rozwija najnowocześniejsze metody leczenia, m.in. in. terapię komórkami macierzystymi czy rekonstrukcje małżowiny usznej, rekonstrukcje ubytków żuchwy przeszczepami z kości wraz z mikrozespoleniami naczyniowymi. Ośrodek jest członkiem Europejskiej Sieci Referencyjnej CRANIO.

Przygotowanie Pacjenta do fiberoskopii – informacja dla Rodziców

Postępowanie w przypadku kwalifikacji pacjenta do implantu na przewodnictwo kostne

Zobacz także: OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Rejestracja pacjentów na zabiegi operacyjne:
Rejestracja pacjentów na zabiegi operacyjne odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.35 pod nr tel. 89 539 34 06. 

LEKARZ DYŻURNY: 533 319 493

Warunki pobytu:

W klinice znajduje się świetlica, w której dzieci mają dostęp do telewizora, dvd, komputera z internetem, a także gier i zabawek. W Klinice znajduje się do dyspozycji pacjentów i opiekunów lodówka do przechowywania żywności. Opiekun może przebywać z dzieckiem całodobowo, na życzenie szpital udostępnia rozkładane łóżka.

Nauka i zajęcia świetlicowe

Jeśli rodzice nie mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu w klinice, mogą być spokojni, że czas między badaniami i zabiegami będzie ono miało wypełniony mnóstwem atrakcji. W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pracują nauczyciele i pedagodzy z olsztyńskiego Zespołu Placówek Specjalnych. Nauczyciele codziennie przychodzą na oddział i indywidualnie pracują z każdym dzieckiem, organizując mu – w zależności od jego wieku – zajęcia przedszkolne lub szkolne. Dodatkowo pedagodzy prowadzą z pacjentami  zajęcia wychowawcze i świetlicowe.

Personel

prof. dr hab. n. med Dawid Larysz : Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży

Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży

prof. dr hab. n. med Dawid Larysz

Specjalista neurochirurgii

89 539 34 32
dr. n. med. Krzysztof Dowgierd : Kierownik oddziału

Kierownik oddziału

dr. n. med. Krzysztof Dowgierd

Specjalista chirurgii  szczękowo – twarzowej

89 539 33 72
dr n. o zdr. Małgorzata Roman : Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. o zdr. Małgorzata Roman

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

89 539 32 07

Lekarze

lek. Maciej Borowiec - Zastępca Kierownika, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk -  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. dent. Daria Kozak -  Zastępca Koordynatora Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie świadczeń stomatologicznych

dr n. med. Włodzimierz Piwowar - specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Łukasz Banasiak - specjalista chirurgii plastycznej

lek. Sebastian Radziak

lek. Krzysztof Lubaś

lek. Zuzanna Sokołowska 

 

Pielęgniarki

mgr Krzysztof Świciński -  specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

lic. Barbara Warot - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Małgorzata Wiewiórska- specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

lic. Beata Wiśniewska- specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

mgr piel. Marta Więckowska- specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

mgr piel. Żaneta Kotowska

mgr piel. Dominika Kowalewska

Katarzyna Zaręba

Opiekunki dziecięce

Izabela Duda 

Sekretariat

mgr Justyna Widawska

mgr Anna Janecka

Zobacz galerię