OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13 września 2018

Ochrona danych osobowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie:

  1. Administrator Danych Osobowych: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01, www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Łupina, dostępny pod adresem e-mail: iod@wssd.olsztyn.pl tel. 089 5393 458, w dni robocze od godz. 11:15 do 14:45.
  3. Organ nadzorczy: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy w tym zakresie.

Załącznik:

Klauzule informacyjne

 

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]