OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (Processing of personal data)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (Processing of personal data)

13 września 2018

Ochrona danych osobowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie:

  1. Administrator Danych Osobowych: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01, www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Łupina, dostępny pod adresem e-mail: iod@wssd.olsztyn.pl tel. 089 5393 458, w dni robocze od godz. 11:15 do 14:45.
  3. Organ nadzorczy: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  4. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy w tym zakresie.

Information clause for patients and legal guardians regarding the processing of personal data : Personal data (ENG)

Załączniki:

KLAUZULE INFORMACYJNE

w powyższym dokumencie znajdziecie Państwo:

1. Klauzula informacyjna dla pacjentów, opiekunów prawnych
2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
3. Klauzula informacyjna dla pracowników
4. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy, stażystów, praktykantów, konsultantów
5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów, zleceniobiorców umów zleceń, umów o dzieło
6. Klauzula informacyjna do kontaktu petenta ze szpitalem
7. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
8. Klauzula informacyjna o rejestrowaniu rozmów telefonicznych
9. Klauzula informacyjna dla pracowników, emerytów i rencistów korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
10. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy, stażystów, praktykantów, konsultantów
11. Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań, wydarzeń i uroczystości
12. Klauzula informacyjna dla świadka wypadku
13. Klauzula informacyjna dla poszkodowanego w wypadku
14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

 

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]