OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13 września 2018

 

 

Ochrona danych osobowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie:

Inspektor Ochrony Danych

***

Klauzula informacyjna dla Pacjentów i Opiekunów Prawnych dotycząca przetwarzania danych osobowych

***

Klauzula informacyjna dla Petentów

***

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]