OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13 września 2018

 

 

Ochrona danych osobowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie:

Inspektor Ochrony Danych

***

Klauzula informacyjna dla Pacjentów i Opiekunów Prawnych dotycząca przetwarzania danych osobowych

***

Klauzula informacyjna dla Petentów

***

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS