Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ...
Czytaj Dalej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki w Oddziale Chirurgii, Głowy i Szyi w zakresie okulistyki oraz innych oddziałach szpitala w trybie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów okulistyki lub lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki

OGŁOSZENIE NR  28/ZDL/2017 z  11 grudnia  2017 r. KOD CPV-85121200-4 Dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

Udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych (zgodnie z kwalifikacjami) przez lekarza specjalistę z diabetologii i endokrynologii dziecięcej lub lekarza w trakcie tej specjalizacji

OGŁOSZENIE NR  29/ZDL/2017 z  11 grudnia  2017 r. KOD CPV-85121200-4 Dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pulmonologii w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci oraz udzielanie konsultacji z zakresu pulmonologii pacjentom szpitala przez lekarzy specjalistów pulmonologii lub pulmonologii dziecięcej

OGŁOSZENIE NR  27/ZDL/2017 z   4 grudnia  2017 r. KOD CPV-85121200-4 Dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...
Czytaj Dalej