Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na koordynowanie funkcjonowania Pracowni Badań Naczyniowych (…)

OGŁOSZENIE NR 39/KO/2023 z dnia 10.11.2023 r. KOD CPV- 85150000-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego IM. prof. Stanisława Popowskiego w ...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Bloku Operacyjnym (…)

OGŁOSZENIE NR 38/KO/2023 z dnia 10.11.2023 r. KOD CPV- 85121000-3 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni Chirurgii Stomatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (…)

OGŁOSZENIE NR 37/KO/2023 z dnia 10.11.2023 r. KOD CPV- 85121300-6 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej z zakresu : rentgenodiagnostyki , ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wraz z pełnieniem dyżurów medycznych (…)

OGŁOSZENIE NR 36/KO/2023 z dnia 10.11.2023 r. KOD CPV- 85150000-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatora Funkcjonowania Ośrodka Audiologii i Foniatrii (…)

OGŁOSZENIE NR 35/KO/2023 z dnia 09.11.2023 r. KOD CPV- 85121240-7 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii i diabetologii w Oddziale Pediatrycznym VI Endokrynologiczno – Diabetologicznym oraz w Poradniach Endokrynologicznej, Diabetologicznej i Metabolicznej (…)

OGŁOSZENIE NR 34/KO/2023 z dnia 07.11.2023 r. KOD CPV-85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń związanych z przygotowaniem zwłok osoby zmarłej do wydania osobom uprawnionym oraz pełną obsługę sekcji zwłok w Zakładzie Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną (…)

OGŁOSZENIE NR 33/KO/2023 z dnia 27.10.2023 r. KOD CPV-85112000-7 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarkę w oddziałach szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 20/KO/P/2023 KOD CPV 85141200-1 z dnia 26.10.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich oraz konsultacji specjalistycznych w innych oddziałach szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 32/KO/2023 z dnia 24.10.2023r. KOD CPV-851200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ...

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 28/KO/2023

Olsztyn 24 październik 2023r. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 28/KO/2023 z dnia 19.10.2023r.  Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala ...