Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (…)

OGŁOSZENIE NR 19 /KO/2024 z dnia 13.05.2024 r. KOD CPV- 85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego ...

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa (,,,)

OGŁOSZENIE NR 18 /KO/2024 z dnia 13.05.2024 r. KOD CPV- 85121283-0 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego ...

Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej z zakresu : rentgenodiagnostyki , ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wraz z pełnieniem dyżurów medycznych (…)

OGŁOSZENIE NR 17 /KO/2024 z dnia 13.05.2024 r. KOD CPV- 85150000-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym (…)

OGŁOSZENIE NR 16 /KO/2024 z dnia 09.05.2024 r. KOD CPV-85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa wraz z pełnieniem dyżurów (…)

OGŁOSZENIE NR 15/KO/2024 z dnia 09.05.2024 r. KOD CPV-85121283-0 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ...

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert (ogłoszenie nr 14/KO/2024)

Przedłuża się termin składania ofert dotyczący ogłoszenia nr 14/KO/2024 do dnia 26.04.2024r do godz.13.00. Treść ogłoszenia: Konkurs ofert na udzielanie ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego prawo wykonywania zawodu (…)

OGŁOSZENIE NR 20 /ZDP/2024 z dnia 19.03.2024r KOD CPV- 85111400-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obiektywnych badań słuchu ABR przez pielęgniarkę lub protetyka słuchu na rzecz pacjentów szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 19/KO/P/2024 KOD CPV 85141200-1 z dnia 15.03.2024 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 ...