Konkurs ofert

KONKURS OFERT

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej (…)

OGŁOSZENIE NR 48 /KO/2023 z dnia 27.11.2023 r. KOD CPV- 85131000-6 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie okulistyki (…)

OGŁOSZENIE NR 47/KO/2023 z dnia 27.11.2023 r. KOD CPV- 85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz na Bloku Operacyjnym (…)

OGŁOSZENIE NR 46 /KO/2023 z dnia 27.11.2023 r. KOD CPV- 85121000-3 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt (…)

OGŁOSZENIE NR 45/KO/2023 z dnia 27.11.2023 r. KOD CPV- 85121100-4 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z koordynacją funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (…)

OGŁOSZENIE NR 44/KO/2023 z dnia 28.11.2023 r. KOD CPV- 85121200-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych  w Dziale Diagnostyki Obrazowej  z zakresu rentgenodiagnostyki , ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego (…)

OGŁOSZENIE NR 43/KO/2023 z dnia 27.11.2023 r. KOD CPV- 85150000-5 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej (…)

OGŁOSZENIE NR 41/KO/2023 z dnia 20.11.2023 r. KOD CPV- 85121220-1 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej, mikronaczyniowej i rekonstrukcyjnej pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii onkologicznej (…)

OGŁOSZENIE NR 40/KO/2023 z dnia 20.11.2023 r. KOD CPV- 85121300-6 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w  zakresie ratownictwa medycznego w oddziałach szpitala (…)

OGŁOSZENIE NR 21/KO/P/2023 KOD  CPV 85141200-1 z dnia 14.11.2023 r. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w ...