Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn
e-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl


Data publikacji - Olsztyn, dnia 2013-06-17 00:00:00
Nr postępowania SZP-332-50PN/2013


 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na

Dostawę wraz z montażem przegród  przeciwpożarowych,   okien napowietrzających i oddymiających w klatkach schodowych   w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a

 
 
 
 

      Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. nr 113  z dnia 25-06-2010r.  poz. nr 759 z p. zm.)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   wyjaśnia i modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ o ogłoszenia o zamówieniu.

 
 
 
 

P Y T A N I A     I     O D P O W I E D Z I

 

 
Pytanie nr 1.
Jakiej szerokości mają być ścianki EI?

Odpowiedź ad. 1.
 
Szerokość ścianek ma być dostosowana do istniejących wymiarów przejść na klatkach schodowych na każdym poziomie. Na rysunkach podano wymiary, które wg Zamawiającego są podstawą do wyliczenia przez Wykonawcę  rzeczywistych wymiarów ścianek uwzględniając: wymiary profili, ich grubości, wypełnienia sposób, otwierania itp.  
 

  Pytanie nr 2.
W jakim kolorze należy wykonać ścianki? 

Odpowiedź ad. 2.
Kolor biały. 


Pytanie nr 3.
Czy okna napowietrzające mają być wykonane z aluminium czy pcv? W jakim mają być kolorze?

Odpowiedź ad. 3.
Okna mogą być wykonane zarówno pcv jak i z aluminium. Okna napowietrzające nie muszą być certyfikowane tylko siłowniki, które je otwierają.  Natomiast bezwzględnie certyfikowane - wraz z siłownikami, muszą być okna oddymiania. Okna mają być najlepiej w kolorze istniejącej witryny. Witryna jest w kolorze białym w kolorze białym.


Pytanie nr 4.
Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących okien napowietrzających o następujące dane: wymiary oraz podział okien, ilość skrzydeł w oknie, kierunki otwierania skrzydeł, informację o wysuwie siłowników, odległość od centrali sterującej (długość kabla), kolor.

Odpowiedź ad. 4.
-   Wymiary – dokładne wymiary należy pobrać z natury.
-   Podział okien - wskazany podział istniejącej witryny
- Ilość skrzydeł w oknie - wg wyliczeń, aby otrzymać wymaganą powierzchnię geometryczną  napowietrzania
-   Kierunki otwierania skrzydeł - na zewnątrz,  aby nie zabierać światła przejścia drogi ewakuacyjnej
-   Informację o wysuwie siłowników - odpowiednio do danego skrzydła i sposobu jego otwierania
-  Odległość od centrali sterującej (długość kabla) – około 40 mb.  Instalacja zasilająca i  sterująca siłowniki (od centrali sterującej do siłowników) będzie wykonana przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu zamówienia.
-   Kolor okien – dostosowany do istniejącej witryny. Witryna jest koloru białego.


Pytanie nr 5.
Prosimy o informację czy okna napowietrzające połączone są z innym oknem? Jeśli tak to czy je również należy wymienić?

Odpowiedź ad. 5.
Zamawiane okna napowietrzające stanowią przedmiot zamówienia i będą  częścią witryny, którą należy przerobić.


Pytanie nr 6.
Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących okien oddymiających o następujące dane: wymiar okna oraz jego podział, powierzchnię czynną, określenie kierunku otwierania okna ( na zewnątrz lub do wewnątrz), odległość od centrali sterującej ( długość kabla), kolor.

Odpowiedź ad. 6.
-   Okna – dokładny wymiar należy pobrać z natury
-   Podział - najlepiej podział wg istniejącej witryny
-   Powierzchnię czynną - wg projektu
-   Określenie kierunku otwierania okna (na zewnątrz lub do wewnątrz) - może być do wewnątrz jeśli nie zabierze światła przejścia drogi ewakuacyjnej
-   Odległość od centrali sterującej ( długość kabla) - około 10m.  Instalacja zasilająca i  sterująca siłowniki (od centrali sterującej do siłowników) będzie wykonana przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu zamówienia.
-   Kolor okien – dostosowany do istniejącej witryny. Witryna jest koloru białego.


Pytanie nr 7.
Prosimy o informację czy okna oddymiające połączone są z innym oknem? Jeśli tak to czy je również należy wymienić?

Odpowiedź ad. 7.
Okna stanowić będą część witryny, którą należy przerobić.


Pytanie 8
.
Czy instalacja oddymiania na obiekcie jest już zamontowana, czy należy ją dopiero wykonać?

 
Odpowiedź ad. 8.
W bryle „B” sterowanie oraz instalacja sterująca i zasilająca siłowniki będzie wykonana przez Zamawiającego. Należy wykonać i zamontować okna napowietrzające i oddymiające wraz z podłączeniem i uruchomieniem siłowników.  

 
Pytanie 9.
Czy w zakres zadania wchodzi tylko wydzielenie ściankami narożnymi D4, czy należy policzyć również drzwi D5?

Odpowiedź ad. 9.
Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie ściankami narożnymi D4 wraz z drzwiami D4. Zakres określony na rysunkach jako ścianki i drzwi D5 nie stanowi przedmiotu zamówienia.


 

 
Pytanie 10.
Jaka jest wymagana powierzchnia czynna okien oddymiających i jakie są istniejące wymiary okien?

Odpowiedź ad. 10.
Patrz wyciąg z dokumentacji projektowej.

 

Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Klatka schodowa Nr 5

Dane do obliczeń

Powierzchnia F [m2]

27,79

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania Aa [m2] (Fx5%)

1,39

Istniejący otwór okienny [mm]

4900x3170

Istniejący podział okna [mm]

[1630x(2170+1000)]x3

Projektowane otwory oddymiania

Specyfikacja NSHEV

30137

Projektowane okno [mm]

1623x1000 x 3 szt

Projektowana powierzchnia czynna Aa [m2]

0,489x3=1,467

Projektowana powierzchnia geometryczna Av [m2]

1,304x3=3,91

Projektowane napędy

KA 34/600 x 3 szt

Zestaw konsol do montażu nakładanego

KA BS036-VFO x 3 kpl

Projektowane otwory napowietrzania

Wymagana powierzchnia geometryczna [m2] (Av + 30%)

5,08

Projektowana powierzchnia geometryczna [m2]

6,94

Okno na parterze dwa skrzydła montowane w istniejącej witrynie, otw na zewnątrz

1,6x2,17x2=6,94

Siłownik łańcuchowy

KA 34/600 BSY+Set  x  2 kpl (4 szt)

Konsola ramowa

RE-KA x 4 kpl

 

 

 

Klatka schodowa Nr 6

Dane do obliczeń

Powierzchnia F [m2]

20,96

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania Aa [m2] (Fx5%)

1,05

Istniejący otwór okienny [mm]

4900x3170

Istniejący podział okna [mm]

[1630x(2170+1000)]x3

Projektowane otwory oddymiania

Specyfikacja NSHEV

31328

Projektowane okno [mm]

1600x1000 x 2

Projektowana powierzchnia czynna Aa [m2]

0,481x2=1,36

Projektowana powierzchnia geometryczna Av [m2]

1,28x2=2,56

Projektowane napędy

KA 34/1100 x 2 szt

Zestaw konsol do montażu nakładanego

KA BS036-VFO x 2 kpl

Projektowane otwory napowietrzania

Wymagana powierzchnia geometryczna [m2] (Av + 30%)

3,38

Projektowana powierzchnia geometryczna [m2]

3,47

Okno na parterze dwa skrzydła montowane w istniejącej witrynie, otw na zewnątrz

1,6x2,17=3,47

Siłownik łańcuchowy

KA 34/600 BSY+Set  x  1 kpl (2 szt)

Konsola ramowa

RE-KA x 2 kpl

 

 
 
 

..............................................
Piotr Wichowski
Insp. ds. zamówień publicznych WSSD


 Autor : Redaktor ds. Zamówień Publicznych, utworzono : 2013-06-17 00:00:00
Ostatnia modyfikacja przez : Redaktor ds. Zamówień Publicznych data : 2013-06-17 11:48:08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Odpowiedzi na pytania Wykonawców - plik *.pdf

Wprowadzony przez : Redaktor ds. Zamówień Publicznych dnia: 2013-06-17 11:45:52

powrót

wersja do druku