2011-01-10

 

Od 1 stycznia 2011 r. przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie  działa Centrum Diagnostyki, Leczenia i Terapii Autyzmu. Centrum umożliwia diagnozę, a następnie objęcie opieką pacjentów z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Utworzenie ośrodka podyktowane jest  wzrastającą liczbą pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą z zakresu tzw. całościowych zaburzeń rozwoju, w szczególności takich jak autyzm czy Zespół Aspergera. Kadrę Centrum Diagnostyki, Terapii i Leczenia Autyzmu  l stanowią ekarze psychiatrzy, lekarz pediatra, psycholog, oligofrenopedagog – logopeda i rehabilitanci ruchowi. Centrum ściśle współpracuje także z innymi poradniami specjalistycznymi działającymi w Szpitalu.   

Zapraszamy do korzystania z pomocy nowego ośrodka.
 

Centrum Diagnostyki, Leczenia Terapii Autyzmu

Pawilon Rehabilitacyjny WSSD (Olsztyn, ul. żołnierska 18 a) : gabinety ( 1 i 2 ) 

 

Rejestracja: 89 539 32 32  

Centrum czynne jest codziennie, w godzinach 8.00 do 18.00

Kadra:

dr Teresa Piesiak – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży.  

dr Tomasz Cieśliński - specjalista psychiatra.   

mgr Hanna Guzowska-Michels - psycholog.  

mgr Małgorzata Moszyńska-Dumara - oligofrenopedagog, logopeda.