2011-02-15

XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego  

Olsztyn – Ryn 9-11 czerwca 2011 r.

 

Organizatorzy:

Sekcja Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Oddział Ortopedyczno-Urazowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w Olsztynie

Stowarzyszenie Wspierania Ortopedii im. prof. Stefana Bołoczko w Olsztynie

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Mamy zaszyt zaprosić Państwa na obrady XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, które odbędzie się w dniach 9 -11 czerwca 2011 w hotelu „Zamek Ryn” w Rynie (woj. warmińsko-mazurskie).  

Tematami wiodącymi będą: schorzenia kręgosłupa oraz złamania miednicy. 

Sympozjum adresowane jest do ortopedów, rehabilitantów, chirurgów dziecięcych.

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2011 r.

Więcej informacji pod nr tel. 89 539 32 71;  www.sympozjum.xn.pl