2010-08-23

1 września 2010 r. przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie rozpoczęła działalność Poradnia Wad Postawy. W związku z tym zapraszamy do kierowania dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa oraz wadami stóp i pleców. Więcej informacji i rejestracja: Dział Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a, tel. 0 89 539 32 32. Poradnia Rehabilitacyjna WSSD funkcjonować będzie dalej na dotychczasowych zasadach.

Utworzenie Poradni Wad Postawy jest odpowiedzią Szpitala na coraz poważniejszy i częstszy problem medycyny wieku rozwojowego. Wady postawy należą do najliczniejszych zaburzeń u dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczą ok. 70% uczniów. Przyczyny powstawania wad postawy to głównie konieczność wielogodzinnego siedzenia w szkole, noszenie ciężkich tornistrów z podręcznikami, długotrwałe korzystanie z komputera, przesadnie długie oglądanie telewizji, ograniczona aktywność fizyczna itp.