2010-06-09

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w grupowych ćwiczeniach korekcyjnych wad postawy,
które prowadzone będą od 1 lipca 2010 r.

Grupowe ćwiczenia korekcyjne wad postawy dzieci i młodzieży są odpowiedzią Szpitala na coraz poważniejszy i częstszy problem medycyny wieku rozwojowego. Wady postawy należą do najliczniejszych zaburzeń u dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczą ok. 70% uczniów. Przyczyny powstawania wad postawy to głównie konieczność wielogodzinnego siedzenia w szkole, noszenie ciężkich tornistrów z podręcznikami, długotrwałe korzystanie z komputera, przesadnie długie oglądanie telewizji,
ograniczona aktywność fizyczna itp.

Oferujemy grupowe ćwiczenia korekcyjne (w cenie 8 zł za 45 mim.) już od 1 lipca br.

W ramach swojej oferty zapewniamy:

Ćwiczenia w jednym z najnowocześniejszych ośrodków rehabilitacyjnych * Doświadczoną kadrę medyczną * Zaplecze w postaci specjalistycznego pawilonu rehabilitacyjnego
wyposażonego w wysokiej klasy sprzęt.

Świadczenia realizowane będą w dni robocze w godz. 17 – 18 w Pawilonie Rehabilitacyjnym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie po uprzedniej rejestracji.

Uwaga! Zapisy prowadzone są już teraz w rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej.

Więcej informacji i rejestracja: Dział Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a, tel. 0 89 539 32 32