2010-04-24

Kilkudziesięciu chirurgów dziecięcych z całej Polski oraz zaproszeni lekarze z Rosji i Ukrainy od środy      (22 kwietnia) doskonaliło w Olsztynie swoje umiejętności w prowadzeniu operacji metodą laparoskopową.

Laparoskopia to małoinwazyjna metoda leczenia chirurgicznego, która nie wymaga wykonywania podczas operacji rozległych cięć, a tym samym skraca czas potrzebny pacjentowi do powrotu do zdrowia.

Organizatorami czwartych już Warsztatów Dziecięcej Chirurgii Laparoskopowej, podobnie jak w latach ubiegłych, był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie i związane z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Dziecięcej Szpitala Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie „Uśmiech”.

- Celem warsztatów jest doskonalenie lekarzy w chirurgii laparoskopowej w oparciu o teoretyczne wykłady, dyskusję, trening na symulatorach, a także wykonywanie wybranych operacji – mówi dr Wojciech Choiński, ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej WSSD w Olsztynie. - Obecnie żaden ośrodków chirurgii dziecięcej w Polsce nie organizuje podobnych warsztatów w tak szerokim zakresie.

Tegoroczne warsztaty zakończyło sobotnie sympozjum naukowe w Łańsku. Przewodnictwo w Komitecie Honorowym Warsztatów objął Marszałek Województwa Jacek Protas. Zajęcia praktyczne odbyły się dzięki wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  

Warsztaty były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.