Oddział Pediatryczny VI Reumatologiczno-Endokrynologiczny

 

 

Zakres Reumatologiczny:

 

Leczone schorzenia:

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci od 2. do 18. roku życia z następującymi schorzeniami:

-  ostrymi i przewlekłymi infekcjami;

-  zaburzeniami odporności;

-  chorobami reumatycznymi i osteoporozą.

Jesteśmy jedynym w regionie oddziałem prowadzącym diagnostykę i leczenie chorób reumatycznych zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Reumatologicznego w tym terapie lekami biologicznymi już od 2004r.

Wspólnie z wyszkolonym zespołem pielęgniarek w oddziale prowadzone jest szkolenie dzieci i ich opiekunów w zakresie postępowania w rozpoznanych chorobach przewlekłych.

Warunki pobytu: Do dyspozycji mamy 10 łóżek dla pacjentów , gabinet zabiegowy, pokój badań wyposażony dodatkowo w sprzęt diagnostyczny tj.kapilaroskop do nieinwazyjnego badania naczyń, aparat usg najnowszej generacji do badania stawów.

Z pacjentami mogą całodobowo przebywać rodzice /opiekunowie ( 1 osoba) mając do dyspozycji łóżka polowe i pokój socjalny dla rodziców.

Zaplecze: • kadra lekarzy specjalistów pracujących w naszym szpitalu na różnych jego oddziałach i poradniach • dobrze wyposażone, pracujące cała dobę laboratorium • możliwość korzystania z laboratoriów i pracowni pozaszpitalnych • stale unowocześniające się pracownie diagnostyki obrazowej (TK, USG , MRI ) • dostęp do najnowszych leków. 

Zasady przyjmowania pacjentów do oddziału:

1. Przyjęcia w trybie pilnym ze skierowaniem, a nawet bez skierowania czy ustalonego terminu, odbywają się w dziale SOR po ocenie i decyzji lekarza SOR

2.. Przyjęcia w trybie planowym ze skierowaniem do oddziału odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu hospitalizacji . Pacjent zgłasza się w ustalonym terminie w Punkcie Przyjęć Planowych.

Personel oddziału (część reumatologiczna):

Koordynator : lek. Izabela Gołota specjalista chorób dzieci i medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z reumatologii.(tel.89 53 93 390 )

Pielęgniarka oddziałowa : mgr Agnieszka Olińska specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego, absolwentka studiów z zarządzania w ochronie zdrowia i pedagogiki nauczycielskiej (tel.89 53 93 393)

Sekretariat oddziału: tel. .89 53 93 393

 

Dyżurka pielęgniarek- (tel. .89 53 93 347)

 

 

Zakres Endokrynologiczny:

 

 

Leczone schorzenia:

 

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci od 2 do 18 roku życia z następującymi schorzeniami:

 • z zaburzeniami rozwoju fizycznego (niedobór i nadmiar masy ciała, zaburzenia wzrastania, zaburzenia dojrzewania, zaburzenia miesiączkowania, nadmierne owłosienie ciała);

 • z cukrzycą i stanami zagrożenia cukrzycą;

 • z chorobami endokrynologicznymi (choroby tarczycy i przytarczyc, przysadki mózgowej, nadnerczy, gonad) i metabolicznymi;

 • prowadzenie leczenia hormonem wzrostu dzieci niskorosłych z Somatotropinową Niedoczynnością Przysadki i IUGR/SGA (wewnątrzmacicznym upośledzeniem wzrastania) w ramach programu lekowego;

 • leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego Diphereliną w ramach programu lekowego

 • leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi infekcjami;

W oddziale prowadzone jest szkolenie dzieci i ich opiekunów w zakresie cukrzycy oraz postępowania w innych chorobach przewlekłych.

 

Warunki pobytu: W oddziale znajduje się 12 łóżek.

 

Z pacjentami mogą całodoobowo przebywać rodzice. Mają do dyspozycji łóżka polowe i lodówkę.

Współpraca • kadra lekarzy specjalistów pracujących w naszym szpitalu na różnych jego oddziałach i poradniach • dobrze wyposażone, pracujące cała dobę laboratorium • możliwość korzystania z laboratoriów i pracowni pozaszpitalnych • stale unowocześniające się pracownie diagnostyki obrazowej (TK, MRI, USG, pracownia echokardiografii i EKG, EMG, gastroskopii, endoskopii, polisomnografii), apteka szpitalna

W oddziale funkcjonuje “Telefon do Mamy”, udostępniony przez Fundację Orange. Pacjenci mogą z niego bezpłatnie dzwonić do bliskich.

W oddziale znajduje się także nowoczesna świetlica - Bajkowy Kącik Fundacji Orange. Świetlica jest wyposażona w Edukacyjną Wyspę, czyli sprzęt komputerowy z ekranem dotykowym. Dostępne są na nim wyselekcjonowane programy, gry edukacyjne, audio-bajki oraz materiały multimedialne, które stymulują wszechstronny rozwój dzieci. Pozwalają ćwiczyć pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie i pobudzają wyobraźnię.

Do dyspozycji dzieci są też liczne książki, zabawki i gry planszowe.

Obok dyżurki pielęgniarek znajduje się kącik wypoczynkowy dla pacjentów i ich rodziców. Można tam obejrzeć telewizję, filmy edukacyjne, skorzystać z internetu, pobawić się i poczytać.

 

Zasady przyjmowania pacjentów do oddziału:

 

 1. Przyjęcia w trybie planowym na podstawie skierowania do oddziału odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu hospitalizacji. Pacjent zgłasza się w ustalonym terminie w Punkcie Przyjęć Planowych.

 2. Pacjent powinien zabrać do oddziału:

- książeczkę zdrowia z wpisanymi dotychczasowymi parametrami wzrostu i wagi lub z dodatkową siatką centylową z zaznaczonymi na niej krzywymi wzrostu i masy ciała oraz z zaznaczeniem wzrostu i masy rodziców dziecka

- wykonane wcześniej podstawowe badania dodatkowe uzasadniające potrzebę dalszej diagnostyki w warunkach szpitalnych, badania obrazowe i opisy tych badań

- karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji

 1. Przyjęcia w trybie pilnym ze skierowaniem, a nawet bez skierowania czy ustalonego terminu, odbywają się w dziale SOR po ocenie i decyzji lekarza SOR

 2. Dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi wymagają najczęściej dłuższego niż 1-2 dni pobytu, co związane jest z koniecznością obserwacji, wykonania (często przygotowania) i analizy zaleconych badań oraz konsultacji innych specjalistów spoza oddziału.

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta:

 

Informacji o stanie zdrowia dziecka, planowanych badaniach i ich wynikach oraz o dalszym postępowaniu udziela lekarz prowadzący lub ordynator oddziału.

Informacje te udzielane są tylko prawnym opiekunom dziecka lub za ich pisemną zgodą innym określonym osobom. Wyjątkiem jest ciężki stan dziecka, kiedy informacje udzielane są w każdym czasie, pod warunkiem że nie zakłócają działań lekarzy w czasie ratowania życia któregokolwiek z dzieci przebywających w oddziale.

 

Wypisy pacjentów:

 

 • O terminie wypisu decyduje lekarz prowadzący lub ordynator oddziału

 • Opiekun prawny ma prawo wypisać dziecko w każdej chwili pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia życia dziecka

 • Wypisy z udzieleniem informacji o dalszym postępowaniu odbywają się w godz. 14.00-15.00 lub w innych ustalonych indywidualnie godzinach

 • Pacjent wypisany z oddziału zostaje skierowany do dalszego leczenia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub określonej poradni specjalistycznej z przygotowaną kartą informacyjną.

 • Pacjentom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo wyboru miejsca i lekarza prowadzącego dalsze leczenie pod warunkiem zapisania się do wybranej poradni.

Nauka i zajęcia świetlicowe: Jeśli rodzice nie mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu w oddziale, mogą być spokojni, że czas między badaniami i zabiegami będzie ono miało wypełniony mnóstwem atrakcji. W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pracują nauczyciele i pedagodzy z olsztyńskiego Zespołu Placówek Specjalnych.

 

 

Personel oddziału (część endokrynologiczna):

 Kierownik oddziału w zakresie endokrynologicznym (tel. 89 539 33 91): Lek. med. Bożenna Klonowska - specjalista chorób dziecięcych, endokrynolog, diabetolog

 

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Dorota Charemska - specjalista chorób dziecięcych, endokrynolog, diabetolog

Lekarz starszy asystent: Jolanta Jabłońska specjalista chorób dziecięcych, diabetolog w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz starszy asystent: Agnieszka Banach specjalista chorób dziecięcych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz starszy asystent: Anna Kącka specjalista chorób dziecięcych

Zespół lekarski (tel. 89 539 33 91)

Pielęgniarka Oddziałowa(tel. 89 539 33 93) mgr piel. Agnieszka Olińska - specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, pedagogiki

Zespół pielęgniarski (tel. 89 539 33 95)

Sekretariat medyczny (tel. 89 539 33 93)

powrót